Ποιες είναι οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που πρέπει να κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι

Υγεία
Γραμματοσειρά
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Τα μέσα ατομικής προστασίας και τις απαραίτητες εξετάσεις και εμβολιασμούς που πρέπει να κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συμβασιούχοι ανάλογα με τον τομέα εργασίας τους περιλαμβάνει Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

Ειδικότερα προβλέπεται ότι στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, παρέχονται τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί για την ατομική προστασία αυτών.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέσων ατομικής προστασίας εναρμονίζονται με τα ισχύοντα κάθε φορά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκύπτουν από τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που εκπονεί ο τεχνικός ασφαλείας και ο ιατρός εργασίας με τη συμβολή της Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων του άρθρου 4 του ν. 3850/2010.

Από 1-11-2019 η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου αναρτάται υποχρεωτικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και επικαιροποιείται από τον υπεύθυνο στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, κατά τις διατάξεις του ν.3850/2010.

Εάν από τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου διαγνωστούν κίνδυνοι που είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με τη χρήση και άλλων μέσων ατομικής προστασίας, επιβάλλεται η χορήγησή τους.

 

Η παροχή των προβλεπόμενων μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη. Εάν εργαζόμενος απασχολείται σε εργασίες που απαιτούν την παροχή επιπλέον μέσων ατομικής προστασίας, λαμβάνει τα αντίστοιχα μέσα.

Ο εργαζόμενος υποχρεωτικά φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας κατά τον χρόνο της εργασίας του, προς διαφύλαξη τόσο της ατομικής όσο και της δημόσιας υγείας.

Δεν επιτρέπεται η αποτίμηση των μέσων ατομικής προστασίας σε χρήμα. 

Ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί 

Το προσωπικό, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των παραπάνω κλάδων και ειδικοτήτων, που απασχολούνται στους ανωτέρω χώρους και εργασίες πρέπει να υποβάλλονται για την επίβλεψη της υγείας τους στις παρακάτω ιατρικές εξετάσεις:

Μία φορά το χρόνο 

α) Γενική αίματος Ομάδα αίματος (άπαξ) 
Γενική ούρων 
Ταχύτητα καθίζησης 
Σάκχαρο 
Κρεατινίνη 
SGOT, SGPT 
Ολική Χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, HDL 
HBΑ1c – Γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη 
Σπιρομέτρηση (έλεγχος πνευμονικής λειτουργίας) 
Δείκτες ηπατίτιδας (Αυστραλιανό Αντιγόνο HbsAg), Anti – Hbs, Anti HAV, antiHBc 
HΚΓ 
Τεστ Παπανικολάου για τις γυναίκες 
Έλεγχος προστάτη (P.S.A.) για τους άντρες άνω των πενήντα (50) ετών 
Δερματολογική εξέταση από τον Ειδικό Ιατρό Εργασίας 

β)Επιπλέον των ανωτέρω γενικών εξετάσεων, το προσωπικό και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου που περιλαμβάνονται στον Πίνακα που ακολουθεί για τους εμβολιασμούς, υποβάλλεται, κατά περίπτωση, και στις εξετάσεις i) Οπτική οξύτητα – Έλεγχος για Αχρωματοψία/ δυσχρωματοψία και ii) Ακουόγραμμα 

Ανά τριετία

Ακτινογραφία θώρακος (ή και συχνότερα ανάλογα με την κρίση του Ειδικού Ιατρού Εργασίας και τα αποτελέσματα της σπιρομέτρησης). Ειδικά οι Μουσικοί πνευστών οργάνων, λόγω της φύσης της εργασίας τους, υποβάλλονται υποχρεωτικά μία φορά τον χρόνο σε ακτινογραφία θώρακος. Σε ειδικές εξετάσεις

Κατά την κρίση του ιατρού εργασίας. 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα προσκομίζονται στην υπηρεσία, τηρουμένων πάντοτε του ιατρικού απορρήτου και της προστασίας των ατομικών δεδομένων των εργαζομένων. 

Παροχή γάλακτος

Στους εργαζόμενους στους οποίους παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας παρέχεται επίσης ένα λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χορήγησής του, κατά τον ανωτέρω χρόνο, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ με ειδική σήμανση επί του κιτίου, ώστε να μην είναι εφικτή η περαιτέρω διάθεση. 
Η διανομή του γάλακτος γίνεται στους χώρους εργασίας.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Τελευταίες ειδήσεις