Οδηγίες για το «μπόνους» των 300 ευρώ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης από ΔΥΠΑ - ΟΑΕΔ.
Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα για την εφάπαξ χρηματική παροχή ύψους 300 ευρώ που θα καταβάλει η ΔΥΠΑ σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους που καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (Ψηφιακό ΑΣΔ). 

Στόχος της νέας ενίσχυσης, που θεσμοθετήθηκε μέσω του νόμου «Δουλειές Ξανά», είναι η ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων με σκοπό τη δημιουργία ενός επικαιροποιημένου Ψηφιακού ΑΣΔ βάσει του οποίου θα μπορούν να κατευθυνθούν άμεσα σε δράσεις ανάπτυξης της απασχολησιμότητάς τους (π.χ. επαγγελματική κατάρτιση) και εύρεσης εργασίας.

Δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που πληρούν όλες τις εξής προϋποθέσεις:

• Έχουν συμπληρώσει συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία άνω των 5 ετών και κατόπιν καταρτίσουν Ψηφιακό ΑΣΔ

• Έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ για άγαμους, 24.000 ευρώ για έγγαμους προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή 27.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Η διαδικασία για την καταβολή της παροχής έχει ως εξής:

• Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ephapax-khrematike-parokhe-gia-anergous 

• Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή της παροχής, καθώς και την οικογενειακή τους κατάσταση 

• Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτεπάγγελτα (διάστημα ανεργίας και Ψηφιακό ΑΣΔ), καθώς και μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ) 

• Η καταβολή της παροχής γίνεται αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι είναι μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 5 έτη και καταρτίσουν Ψηφιακό ΑΣΔ μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να καταχωρίσουν ΙΒΑΝ. 

Όσοι άνεργοι έχουν ήδη καταρτίσει Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) θα πρέπει να το μετατρέψουν σε Ψηφιακό ΑΣΔ. Συγκεκριμένα, θα εισέρχονται με κωδικούς TaxisNet στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (eservices) της ΔΥΠΑ και θα επιβεβαιώνουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία του ΑΣΔ ώστε να μετατραπεί αυτόματα σε Ψηφιακό ΑΣΔ.

Όσοι άνεργοι δεν έχουν ήδη καταρτίσει ΑΣΔ θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της περιοχής τους είτε μέσω τηλεδιάσκεψης (MyDYPAlive) είτε δια ζώσης. 

Για να κλείσουν ραντεβού μέσω τηλεδιάσκεψης, οι άνεργοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-ton-organismo-apaskholeses-ergatikou-dunamikou-oaed 

Για να κλείσουν ραντεβού δια ζώσης, οι άνεργοι θα πρέπει είτε να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (email) στο ΚΠΑ2 είτε να τηλεφωνήσουν στο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο 1555 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Για να βρείτε το ΚΠΑ2 στο οποίο ανήκετε με βάση την κατοικία σας, καθώς και το αντίστοιχο email, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.dypa.gov.gr/poy-aniko 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε www.dypa.gov.gr/

Νέα προγράμματα για χιλιάδες άνεργους σχεδιάζονται για το επόμενο διάστημα σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την Ενισχυμένη Εγγύηση για τη Νεολαία του Υπουργείου Εργασίας.

Ειδικότερα περιλαμβάνει δράσεις και προγράμματα διευκόλυνσης της εργασιακής ένταξής των νέων ανέργων ηλικίας 15 – 29 ετών, που αφορούν είτε στη δημιουργία επιδοτούμενων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις (με επιδότηση του μισθολογικού ή/και μη-μισθολογικού κόστους) ή στη συνδυασμένη κατάρτιση ή/και επανακατάρτιση με βάση τις γνώσεις και δεξιότητες που βρίσκονται σε ζήτηση από συγκεκριμένους κλάδους και στην προώθηση σε απασχόληση ή απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις των ίδιων κλάδων.

Τα εν λόγω προγράμματα και δράσεις συνδυάζουν τη μάθηση εξειδικευμένη σε δεδομένα και ανάγκες συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας και επαγγελμάτων, και απόκτηση πρακτικής εργασιακής εμπειρίας από επιχειρήσεις στους ίδιους κλάδους, και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουν τη σύνδεση της κατάρτισης των συμμετεχόντων σε συγκεκριμένες δεξιότητες και την πιστοποίηση αυτών και της εφαρμογής των γνώσεων σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα.  

Οι νέοι (άνεργοι και αναζητούντες εργασία) θα παραπέμπονται για συμμετοχή σε συγκεκριμένα προγράμματα βάσει της διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης, της διάγνωσης των αναγκών τους, της συμβουλευτικής και καθοδήγησης από τους εργασιακούς συμβούλους της Δ.ΥΠ.Α., ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και οι εκροές του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας αναφορικά με ανάγκες ανά γεωγραφική περιοχή, κλάδο/τομέα ή/και επάγγελμα.  Οι νέες δράσεις που θα ξεκινήσουν να τρέχουν μέσα στο 2023 είναι: 

1. Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στον Τουρισμό 

Πρόγραμμα κατάρτισης με πιστοποίηση εποχικών ανέργων του τουριστικού κλάδου, σε θεματικές ενότητες τουρισμού και επισιτισμού συνολικής διάρκειας 50-150 ωρών. 

Πρόγραμμα ανοικτού τύπου, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ για ανέργους έως 29 ετών.

2.  Πρόγραμμα 

Κατάρτισης σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες (advanced digital skills) Πρόγραμμα κατάρτισης με πιστοποίηση, διάρκειας 100-250 ωρών, με σκοπό την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων ανέργων, αποφοίτων τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θεματικές ενότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας. Πρόγραμμα ανοικτού τύπου, μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού 40.000.000 ευρώ για ανέργους νέους έως 29 ετών.

3.  Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων σε συνεργασία με επιμελητήρια, κρατικούς φορείς. Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση και αναβάθμιση οριζόντιων και πράσινων δεξιοτήτων, με πιστοποίηση, για την προώθηση της προϋπολογισμού 20.000.000 € για ανέργους  έως 29 ετών.

4. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για αποφοίτους επαγγελματική ς εκπαίδευσης, Β'βάθμιας και Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις και θέσεις συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών τους.  Δράσεις σύζευξης αποφοίτων και επιχειρήσεων, πιστοποίησης δεξιοτήτων από τρίτους  φορείς και 100% επιχορήγησης της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας 6 μηνών. προϋπολογισμού 130.000.000 ευρώ για νέους έως 29 ετών, απόφοιτους Β’βάθμιας και Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης.

5. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας νέων με αναπηρία Δράσεις: (α) συμβουλευτικής, (β) διενέργεια career day ανά cluster επιχειρήσεων, (γ) κατάρτιση και πιστοποίηση, και (δ) απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 6 μηνών σε επιχειρήσεις στους τομείς τουρισμού, κατασκευών, ΤΠΕ, λιανεμπορίου, μεταποιητικής βιομηχανίας, logistics, εξαγωγικού εμπορίου, ηλεκτρονικού εμπορίου, για 5.000 νέους με αναπηρία. Προϋπολογισμού 20.000.000 ευρώ για 5.000 Νέους με αναπηρία, έως 29 ετών. 

6.  Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους ανέργους 18-29 ετών. Συμβουλευτική και απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας για 6 μήνες, με έμφαση σε τομείς αιχμής και κλάδους υψηλής ζήτησης. 

Πρόγραμμα ανοικτού τύπου, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 72.000.000 για άνεργους έως 29 ετών.

7. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιακής ένταξης και επανένταξης για ευάλωτες ομάδες ανέργων. Δράσεις εξειδικευμένης συμβουλευτικής, ταχύρρυθμης κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας 12 μηνών προϋπολογισμού 17.550.000 € για ανέργους έως 29 ετών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

8.Υλοποίηση προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ανεργίας σε περιοχές - θύλακες υψηλής ανεργίας. Ταχύρρυθμη επανακατάρτιση και επανειδίκευση σε τομείς με αναπτυξιακή δυναμική με επιδοτούμενη απασχόληση 8μηνης διάρκειας και επιχορήγηση του 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους προϋπολογισμού 80.000.000 ευρώ για ανέργους έως 29 ετών από περιοχές με υψηλή ανεργία.

Μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ προσφέρουν θέσεις εργασίας. Πατώντας τα λινκ μπορείτε να δείτε που να στείλετε βιογραφικό.

Προσωπικό ζητούν μεγάλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα.

Προσλήψεις στην ΑΒ Βασιλόπουλος - Ποιες θέσεις είναι ανοιχτές

Προσλήψεις για θέσεις εργασίας μιας ποικιλίας ειδικοτήτων, σε διάφορα σημεία της χώρας, ζητά η αλυσίδα σούπερ μάρκετ «ΑΒ Βασιλόπουλος».

Δείτε εδώ τη λίστα

Προσωπικό ζητούν μεγάλες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα. Το Dikaiologitika News, παρουσιάζει αναλυτικό κατάλογο με τις προσλήψεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την περίοδο. Ολες οι ανοιχτές θέσεις εργασίας σε σούπερ μάρκετ και ιδιωτικές επιχειρήσεις για αποστολή βιογραφικού.

Προσλήψεις στα σούπερ μάρκετ METRO και My Market

Η εταιρία METRO και τα My market αναζητούν ικανούς υποψήφιους όλων των ειδικοτήτων με όρεξη για εργασία και φιλοδοξία για προσωπική ανάπτυξη και καταξίωση σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας METRO, κάντε κλικ εδώ.

Προσλήψεις στη Lidl

Νέα λίστα με διαθέσιμες θέσεις δημοσιοποίησε η Lidl.

Δείτε εδώ τι ειδικότητες ζητάει και πώς να στείλετε βιογραφικό.

Θέσεις εργασίας στα Praktiker

Δείτε εδώ τις θέσεις εργασίας

Καθορίστηκε η διαδικασία πρόσληψης στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 192 ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 8 μηνώνκατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού COVID-19 και των στενών επαφών τους, καθώς και για τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ή άλλης απειλής.

Η σχετική ΚΥΑ των κ.κ. Ν.Χαρδαλιά, Β.Κικίλια, Π.Θεοδωρικάκου και Χρ.Σταικούρα δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 4130/25.9.2020.

Το εν λόγω προσωπικό, για τους σκοπούς ενίσχυσης του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, δύναται να τοποθετηθεί και στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) του αρ.17 του ν.4662/2020 ως εξής:

- στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με έδρα την Κομοτηνή, 12 θέσεις.

- στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Αττικής με έδρα την Αθήνα, 30 θέσεις.

- στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Βορείου Αιγαίου με έδρα την Μυτιλήνη, 12 θέσεις.

- στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα, 12 θέσεις.

- στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη, 12 θέσεις.

- στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα, 12 θέσεις.

- στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, 12 θέσεις.

- στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Ιονίων Νήσων με έδρα τη Λευκάδα, 12 θέσεις.

- στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 30 θέσεις.

- στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, 12 θέσεις.

- στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο, 12 θέσεις.

- στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, 12 θέσεις.

- στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, 12 θέσεις.

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί μετά από Προκήρυξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με την οποία ορίζονται: α) Ο αριθμός των θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. β) Τα απαραίτητα προσόντα, προϋποθέσεις και κωλύματα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. γ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος υποβολής τους. δ) Η κατάταξη των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων της παρ.2 του αρ.2 της ΚΥΑ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.2 της ΚΥΑ, τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή τους είναι τα εξής: 1) Η κατοχή τίτλου σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 2) Το κριτήριο της εντοπιότητας. 3) Η γνώση ξένων γλωσσών. 4) Η γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 5) Η εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, μέσω διαδικασίας προσωπικής συνέντευξης και ψυχομετρικού ελέγχου.

Πριν τη σύνταξη του προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων θα διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων. Ο ψυχομετρικός έλεγχος θα πραγματοποιείται από 3μελή Επιτροπή Ψυχοτεχνικών, η οποία συγκροτείται με Απόφαση του Ν.Χαρδαλιά και θα περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και ψυχοτεχνικά τεστ. Τα ψυχοτεχνικά τεστ θα ερευνούν κυρίως την αυτοκυριαρχία, τη συναισθηματική σταθερότητα, την προσαρμοστικότητα, το βαθμό ετοιμότητας, ψυχραιμίας και αντίληψης των υποψηφίων. Η προσωπική συνέντευξη θα διενεργείται από 3μελή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται με Απόφαση του Ν.Χαρδαλιά .

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία πρόσληψης ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου 2020.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα προσόντα, τις προϋποθέσεις και την κατάταξη των υποψηφίων, μπορείτε να δείτε στο πλήρες κείμενο της ΚΥΑ εδώ.

Πηγή: airetos.gr

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τη Μ. Δευτέρα η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την παράταση του τρέχοντος Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για τη δίμηνη παράταση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (4/2020) για τους 36.500 εργαζόμενους.

Ειδικότερα, παρατείνεται για δύο μήνες, υπό τους ίδιους όρους, το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, μετά το πέρας της οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης των ωφελουμένων από το πρόγραμμα προκειμένου να ακολουθήσει στη συνέχεια νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας.

Άρθρο 1
Στο τέλος της παρ.3 του αρ.2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: “ Μετά το πέρας της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για επιπλέον δύο (2) μήνες, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά Φορέα και ειδικότητα, σε Δήμους, Περιφέρειες και λοιπά ΝΠΔΔ “.

Άρθρο 2
Στην περίπτωση ωφελουμένων, των οποίων η σύμβασή τους έχει λήξει πριν την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι τελευταίοι επανατοποθετούνται στις θέσεις τους από την έναρξη του αρ.1 της παρούσας, για όλο το χρονικό διάστημα της δίμηνης επέκτασης του Προγράμματος. »

Ως το τέλος του χρόνου αρχίζει η μεγάλη παρέμβαση στους επαρχιακούς και εθνικούς δρόμους, που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2022.

Περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ διαθέτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για έργα επισκευής, συντήρησης και αποκατάστασης φθορών στους δρόμους ευθύνης της, εθνικούς και επαρχιακούς.

Το πρόγραμμα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, περιλαμβάνει επίσης αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας, αλλά και αποκατάσταση της σήμανσης και του ηλεκτροφωτισμού.

Η έναρξη των εργασιών αναμένεται να γίνει ως το τέλος του έτους, όπως αποφάσισε η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης στην πρόσφατη συνεδρίασή της και σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα οδικής ασφάλειας, με ορίζοντα τριετίας, που αποτελούσε προτεραιότητα της Περιφέρειας από το 2017, όμως καθυστέρησε η εκταμίευση των απαιτούμενων κονδυλίων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, τα σημεία που θα αποκατασταθούν είναι 56.000 τ.μ. κυρίως σε τμήματα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας, της νέας και της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, της νέας και της παλιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Σερρών και σημαντικό αριθμό επαρχιακών οδών.

Ο προγραμματισμός των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας περιλαμβάνει παρεμβάσεις συντήρησης στους εξής δρόμους:

1.Θεσσαλονίκη - όρια νομού Καβάλας - Τμήμα Δερβένι - Βασιλούδι - Γερακαρού – Απολλωνία - Ασπροβάλτα - όρια νομού Καβάλας.

2.Νέα εθνική οδός Θεσσαλονίκη – Κόμβος Ν. Σάντας, έως τα όρια του Ν. Κιλκίς – Τμήμα ισόπεδος κόμβος Νέας Λητής – έως τα όρια του Ν. Κιλκίς.

3.Παλιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης (κόμβος Διαβατών) - Κόμβος Ν. Σάντας, έως τα όρια του Ν. Κιλκίς - Τμήμα από ισόπεδο κόμβο με Ε.Ο.2 Θεσσαλονίκη –Έδεσσα (Διαβατά) έως όρια Ν. Κιλκίς.

4.Θεσσαλονίκη-όρια νομού Σερρών - Τμήμα Λητή – Άσσηρος - συνάντηση με Π.Ε.Ο. Σερρών.

5.Παλιά Εθνική οδός κάθετος άξονας Εγνατίας – Δορκάδα – Ξυλούπολη – Λαχανάς - όρια νομού Σερρών.

Για τον ηλεκτροφωτισμό στους δρόμους του νομού Θεσσαλονίκης (επαρχιακό και εθνικό δίκτυο) προβλέπεται ηλεκτρική αποσύνδεση, απομάκρυνση και αντικατάσταση σπασμένων ιστών εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού που έχουν καταστραφεί από πρόσκρουση οχήματος συμπεριλαμβανομένου του αντιστοίχου φωτιστικού σώματος, καλωδίου. Επίσης, συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση πινάκων ηλεκτροδότησης ή κιβωτίων μετρητών ΔΕΗ που έχουν φθορά ή ζημιά από πρόσκρουση οχήματος ή άλλης αιτίας. Και τέλος αναζήτηση, εντοπισμό και αποκατάσταση βραχυκυκλώματος στα υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα, μετατόπιση (αφαίρεση και επανατοποθέτηση) ιστών σε περίπτωση έργων κυκλοφοριακών αναδιαμορφώσεων οδών ή οδικών κόμβων, καθώς και αποκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και αντικατάσταση υπόγειων καλωδίων σε περίπτωση που θα προκληθεί ζημιά.

Πηγή: voria.gr

Προγράμματα για 56.000 ανέργους θα προκηρύξει το επόμενο διάστημα ο ΟΑΕΔ αρχή γενομένης από τον Αύγουστο που θα ξεκινήσει το νέο βελτιωμένο πρόγραμμα της Επιταγής Επανένταξης στην αγορά εργασίας και στην συνέχεια θα ακολουθήσουν από τον Σεπτέμβριο νέα προγράμματα για 47.000 ανέργους.

Ειδικότερα μέσα στον Αύγουστο θα ξεκινήσει ο ΟΑΕΔ το βελτιωμένο πρόγραμμα της Επιταγής Επανένταξης που επιχορηγεί για 12 μήνες εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που προσλαμβάνουν επιδοτούμενους ανέργους με «επιταγές επανένταξης» σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης (5 μηνών και άνω) στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησής τους, καθώς και στους επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, που αποφασίζουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας».

Στοχεύοντας στη βελτίωση της λειτουργίας, των κινήτρων και της αποτελεσματικότητας του προγράμματος που έχει καλύψει μόνο 880 από τις 10.000 θέσεις από το 2017, η τροποποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές:

-  Αφαιρείται ο περιορισμός συμμετοχής σε εργοδότες που απασχολούν έως 10 άτομα, διευρύνοντας τη συμμετοχή σε όλους τους εργοδότες, ανεξάρτητα από το μέγεθος του προσωπικού τους.

 • · Αφαιρείται ο περιορισμός συμμετοχής σε επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους στους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότησης, διευρύνοντας τη συμμετοχή σε όλους τους επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους.
  · Αυξάνεται στο 80% του μισθολογικού και μη κόστους η ανώτατη μηνιαία επιδότηση των επιχειρήσεων, έως τα 830 ευρώ. Δηλαδή, η ανώτατη επιδότηση για την πρόσληψη ενός επιδοτούμενου ανέργου υπερδιπλασιάζεται από 400 στα 830 ευρώ (108%).
  · Καθορίζονται στα 830 ευρώ το μήνα οι ελάχιστες ακαθάριστες αποδοχές των ανέργων που προσλαμβάνονται.
  · Απλουστεύεται και γίνεται ταχύτερη η διαδικασία αίτησης και πρόσληψης ανέργων για τις επιχειρήσεις.
  · Μετατρέπεται σε ηλεκτρονική η διαδικασία αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών για την είσπραξη της επιχορήγησης από τις επιχειρήσεις.
  · Καταργείται η 3μηνη δέσμευση για διατήρηση προσωπικού μετά το τέλος της 12μηνης επιχορήγησης.

Νέα προγράμματα

Παράλληλα μέσα στον Σεπτέμβριο θα προκηρυχθούν τρία νέα προγράμματα:

- Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 700 ευρώ μηνιαίως για 12 μήνες το 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 7.000 μακροχρόνια ανέργων 30 ετών και άνω σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.
- Απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 600 ευρώ μηνιαίως για 6 μήνες το 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 5.000 ανέργων 18-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
- Απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε περιοχές υψηλής ανεργίας. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 813 ευρώ μηνιαίως για 7 μήνες το 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 3.000 ανέργων 18-30 ετών σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου.
Επίσης τον Οκτώβριο θα προκηρυχθούν τα εξής προγράμματα :
- Απόκτησης εργασιακής εμπειρίας που επιχορηγεί με έως 813 ευρώ μηνιαίως για 7 μήνες το 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 10.000 ανέργων 18-29 ετών σε ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.
- Νέας επιχειρηματικότητας με έμφαση στις γυναίκες όπου θα επιχορηγεί για 12 -18 μήνες με 10.000 έως 17.000 ευρώ 2.500 ανέργους 18-29 ετών, για να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση.
Επίσης τον Νοέμβριο θα ξεκινήσουν δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ:
- Απασχόλησης νέων πτυχιούχων. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 950 ευρώ μηνιαίως για 10 μήνες το 100% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 6.000 ανέργων 22-29 ετών με πτυχίο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
- Κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 475 ευρώ μηνιαίως για 8 μήνες το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την κατάρτιση και πρόσληψη 4.500 ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Ακόμη για τον Δεκέμβριο έχει προγραμματιστεί να προκηρυχθούν:
- Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 700 ευρώ μηνιαίως για 12 μήνες το 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιόνιων Νησιών, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης.
- Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Το πρόγραμμα θα επιχορηγεί με έως 700 ευρώ μηνιαίως για 12 μήνες το 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου.

Περισσότερα Άρθρα...

Τελευταίες ειδήσεις