Σε άλλο επίπεδο επιχειρεί να ανεβάσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το εγχείρημα σαρωτικών κατασχέσεων και πλειστηριασμών, προκειμένου να διασφαλίσει την είσπραξη των εσόδων του προϋπολογισμού.

 

Σύντομα, μετά την ολοκλήρωση του έργου για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, κατασχέσεις και πλειστηριασμοί θα τρέχουν με πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες, η φορολογική διοίκηση θα έχει την πλήρη εικόνα οφειλών οκτώ εκατομμυρίων φορολογουμένων, συμψηφισμοί θα γίνονται άμεσα, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα εκτίμησης του κινδύνου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης.

 

Οι σχετικές δεσμεύσεις αποτυπώνονται στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο και ήδη η ΑΑΔΕ προχώρησε στην προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή οφειλών».

 

Για κάθε οφειλέτη, όλες οι πληροφορίες, οι οποίες είναι σήμερα διάσπαρτες σε διάφορα συστήματα, θα «παντρευτούν» προκειμένου να δημιουργηθεί το «προφίλ οφειλέτη», συνδυάζοντας τις πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και υποσυστήματα της ΑΑΔΕ, όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, Πληροφοριακό Σύστημα Αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας, Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με κράτη μέλη της Ε.Ε., πληροφορίες από τρίτους. Θα ενσωματωθούν και θα αξιοποιηθούν παράλληλα όλες οι παρεχόμενες από το νόμο δυνατότητες για τη συλλογή πληροφοριών από τρίτους (ασφάλειες, τράπεζες, συμβολαιογράφους, μητρώο Α.Ε. & ΕΠΕ).

 

Στη συνέχεια, θα υπάρχουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες πίστωσης, συμψηφισμών και ρυθμίσεων, αλλά και νέες μέθοδοι και τεχνολογικές δράσεις στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης.

 

 Ερχονται άμεσα οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

 

Από την προκήρυξη του διαγωνισμού προκύπτουν τα νέα όπλα τα οποία θα αποκτήσει σύντομα ο ελεγκτικός- εισπρακτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ. Το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω εφαρμογές-υποσυστήματα:

 

1. Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης οφειλέτη και οφειλών.

 

2. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών και ρυθμίσεων.

 

3. Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.

 

4. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης.

 

5. Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών.

 

6. Εφαρμογή εκτυπώσεων και αναφορών.

 

Πέρυσι η ΑΑΔΕ προχώρησε σε περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, ενώ σε καθημερινή βάση από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες «τρέχουν» ήδη 1.300 ηλεκτρονικά κατασχετήρια, πλήθος το οποίο αναμένεται να αυξηθεί στα 1.600 καθημερινά (επί τέσσερις τράπεζες, σύνολο πάνω από 6.000 κατασχετήρια ημερησίως) μετά από σχετικό αίτημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

Σε χρόνο παράλληλο, τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξάνονται αλματωδώς μήνα με τον μήνα, με τις «φρέσκες» ληξιπρόθεσμες οφειλές το πρώτο τρίμηνο του έτους να αγγίζουν τα 3,3 δισ. ευρώ, χωρίς να έχει αρχίσει ακόμα να καταγράφεται το νέο αναμενόμενο κύμα απλήρωτων φόρων με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

 

Στην προκήρυξη του έργου, η ΑΑΔΕ σημειώνει ότι εκτός από την οικονομική δυσχέρεια και τη συνακόλουθη αδυναμία κάποιων φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σημαντικές αιτίες αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών οι οποίες σχετίζονται με την επιχειρησιακή επάρκεια της φορολογικής διοίκησης είναι:

 

- Μη αυτοματοποιημένες διαδικασίες ως προς τη διαχείριση των οφειλών γενικά (εκούσια είσπραξη ή είσπραξη με τις διαδικασίες της διοικητικής εκτέλεσης).

 

- Έλλειψη κεντρικοποιημένης και συνολικής πληροφόρησης και διάχυσης της πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής/οφειλέτη.

 

- Έλλειψη στοχευμένης, έγκαιρης και ακριβούς πληροφορίας.

 

- Μη επαρκής αξιοποίηση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

 

Σκανάρισμα οφειλών από τη γέννηση έως την είσπραξη

 

Όπως προκύπτει από την προκήρυξη του έργου, το νέο σύστημα θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

1. Επίκεντρο σε επίπεδο πληροφορίας θα είναι οι οφειλές και οι οφειλέτες και η παρακολούθηση-διαχείριση αυτών με βάση τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές ροές.

 

2. Όλο το επιχειρησιακό δυναμικό της ΑΑΔΕ που εμπλέκεται στον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης θα μπορεί να έχει πλήρη και ενιαία εικόνα των οφειλών και οφειλετών και των ενεργειών που έχουν γίνει από τη γένεση της οφειλής μέχρι και την εξόφληση ή διαγραφή της.

 

3. Όλο το επιχειρησιακό δυναμικό της ΑΑΔΕ που εμπλέκεται στον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης θα μπορεί να προβεί μέσω του συστήματος στην έκδοση πράξεων, την άσκηση καθηκόντων και την εκτέλεση διαφόρων ενεργειών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης, συμπεριλαμβανομένης και της χρέωσης υποθέσεων (μέσω διαδικασιών προτεραιοποίησης βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου ή με ενέργεια Προϊσταμένου ή με άλλο τρόπο και σύμφωνα με τους ρόλους χρηστών που θα τους ανατεθούν) και της παρακολούθησης αυτής. Επιπλέον, η προτεραιοποίηση απαιτείται να διενεργείται, με βάση τα διαθέσιμα στη Φορολογική Διοίκηση δεδομένα, και κεντρικά, με τη χρήση διεθνώς αποδεκτών μεθόδων υποδειγματοποίησης (π.χ. regression, decision trees, neural networks κτλ).

 

4. Οι φορολογούμενοι, τόσο σε επίπεδο φυσικών όσο και σε επίπεδο νομικών προσώπων, θα έχουν πλήρη εικόνα των οφειλών τους, του ιστορικού των οφειλών και των σχετικών πληρωμών και λοιπών ενεργειών τους, επιλεγμένων πληροφοριών για τις ενέργειες που κάνει ή προβλέπεται να κάνει η Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση για τις ενεργές οφειλές καθώς και θέματα συμψηφισμών και ρυθμίσεων των οφειλών τους.

 

5. Όλες οι ενέργειες και διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης θα μπορούν να γίνονται μαζικά και αυτοματοποιημένα, στα σημεία που αυτό είναι εφικτό και τα οποία θα συμφωνηθούν με την Αναθέτουσα Αρχή. Οι διαδικασίες που θα έχουν τη δυνατότητα να γίνονται μαζικά ή/και αυτοματοποιημένα θα υποβάλλονται υπό τη μορφή πρότασης του συστήματος ενώ η αποδοχή της εν λόγω λειτουργικότητας θα επιβεβαιώνεται από την εκάστοτε μονάδα/στέλεχος στον οποίο είναι χρεωμένος/η ο/η εν λόγω οφειλέτης/οφειλή στο πλαίσιο του συστήματος.

 

6. Θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας των οφειλών, εισπράξεων και λοιπών στοιχείων και πληροφοριών του συστήματος ανά οποιαδήποτε παράμετρο ή συνδυασμό παραμέτρων του συστήματος (επιχειρησιακή, γεωγραφική, χρονική κ.λπ.)

 

Με βάση τον επιχειρησιακό μηχανισμό είσπραξης σε συνδυασμό με τις ως άνω απαιτήσεις, το προς ανάπτυξη σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει και να υποστηρίζει, μαζικά, κεντρικά και αυτοματοποιημένα όπου είναι εφικτό, δεδομένα, διαδικασίες και ενέργειες κυρίως στις κάτωθι λειτουργικές περιοχές:

 

1. Διαχείριση οφειλής (ληξιπρόθεσμης ή μη) και οφειλέτη καθώς και διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου οφειλών. Επίσης, διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών (case management), σε κάθε επίπεδο (δηλαδή ελεγκτή ή ομάδας ελεγκτών, οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, Δ/νσης, Περιφέρειας, Κεντρικά) με πλήρη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων και των εκκρεμοτήτων, περιλαμβανομένης της χρέωσης υποθέσεων και της ανάθεσης καθηκόντων για τη λήψη μέτρων είσπραξης (όπως η ανάθεση συγκεκριμένου -π.χ. ηλεκτρονικών κατασχετηρίων- σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως εάν ο ΑΦΜ έχει χρεωθεί σε άλλο υπάλληλο), ή τον χαρακτηρισμό οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης, σε υπαλλήλους και την παρακολούθηση των ενεργειών ή των μέτρων που λαμβάνουν καθώς και την απόδοση αυτών, ως ανωτέρω (βλ. προτεραιοποίηση οφειλών).

 

2. Διαχείριση των συμψηφισμών:

 

-των ενταλμάτων ΓΔΟΥ/Υ.Δ.Ε. ή/και συμψηφισμών που εκτελούνται κεντρικά με αποδέκτη της πίστωσης τις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.

 

-Βελτιστοποίηση της διαδικασίας επιστροφών με αυτοματοποίηση των προτεινόμενων ποσών συμψηφισμών από διάφορες πηγές (Φορολογικά χρέη, Ασφαλιστικά χρέη, Τελωνεία, παρακράτηση μέσω Φορολογικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής) και σύνδεση όλων των τρόπων εξόφλησης στον ίδιο τίτλο πληρωμής.

 

3. Διαχείριση των ρυθμίσεων των οφειλών φορολογουμένων, όπως προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

 

4. Διαχείριση επικοινωνίας με τους φορολογουμένους μέσω μηχανισμού αποστολής, διαχείρισης και παρακολούθησης ειδοποιήσεων μέσω έγχαρτης επιστολής, e-mail, τηλεφώνου ή/και άλλου εναλλακτικού καναλιού επικοινωνίας (τα οποία θα μπορούν να ανακτηθούν οποτεδήποτε). Στον εν λόγω Μηχανισμό περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρονικές και μη επιδόσεις και κοινοποιήσεις όπως ορίζει το άρθρο 5 του ν.4174/2013 (και το άρθρο 4 του ν.δ. 356/1974) καθώς και οι απαιτούμενες επιδόσεις στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης εν γένει (συντηρητικών, αναγκαστικών και διασφαλιστικών μέτρων).

 

5. Διαχείριση και πρόταση της λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης εν γένει, μέσω της εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου στα δεδομένα του χαρτοφυλακίου οφειλής, καρτέλας οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης των υπαλλήλων για τα προτεινόμενα μέτρα και της προβολής υπενθυμίσεων και μηνυμάτων.

 

6. Παρακολούθηση της απόδοσης των μέτρων είσπραξης καθώς και διαχείριση και πρόταση της διαδικασίας χαρακτηρισμού των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, με σκοπό τη διενέργεια ερευνών ηλεκτρονικά (προεπεξεργασία) και τη επιτάχυνσή της με τη χρήση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και κοινοποίηση, των συνδεόμενων με τη διαδικασία, πράξεων ηλεκτρονικά.

 

7. Υποστήριξη της διαδικασίας ενημέρωσης των υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης (και των Φορολογικών Περιφερειών) για τις επιδόσεις τους σύμφωνα με προκαθορισμένους δείκτες απόδοσης (ΚPIs), οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν και στοιχεία βεβαίωσης ή άλλα. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης, άντλησης και εξαγωγής των σχετικών στοιχείων από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα MIS της ΑΑΔΕ για την άντληση στατιστικών και λοιπών στοιχείων για θέματα σχετικά με τα μέτρα που έχουν επιβληθεί, τη βεβαίωση οφειλών, τους συμψηφισμούς κτλ., με τη συνδυαστική χρήση κριτηρίων.

 

 

 

Πηγή: euro2day.gr

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα συμμετάσχει χρηματοδοτικά στο ελληνικό πρόγραμμα αν προηγουμένως δεν αποφασιστεί μία "αξιόπιστη στρατηγική για τη βιωσιμότητα του Δημοσίου Χρέους".

Την επισήμανση αυτή έκανε σήμερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Ταμείου W. Murray στο πλαίσιο τακτικής ενημέρωσης.

Επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους θα συζητηθεί στην επικείμενη σύνοδο των επτά πιο αναπτυγμένων χωρών (G-7) που θα πραγματοποιηθεί στο Μπάρι της Ιταλίας.

Επίσης επιβεβαίωσε τη συνάντηση που θα έχει στο Πεκίνο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στην Κίνα.

Ο κ. Μάρεϊ, ερωτηθείς για το που βρίσκονται οι συζητήσεις για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης είπε πως «τίποτα δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα», επανέλαβε δε την πάγια θέση του Ταμείου που είχε επαναδιατυπώσει πριν από λίγες ημέρες ο διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Π . Τόμσεν. Σύμφωνα με αυτή, «η τεχνική συμφωνία για τις μεταρρυθμίσεις πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι με μια αξιόπιστη στρατηγική για τη βιωσιμότητα του χρέους» προκειμένου το Ταμείο να εγκρίνει τη συμμετοχή του στο νέο πρόγραμμα της Ελλάδος.

 

Τέλος, ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ απέφυγε να απαντήσει αν το Ταμείο θα ζητήσει από τη Νέα Δημοκρατία να δεσμευτεί για την εφαρμογή του νέου πακέτου των μέτρων τα οποία έχει συμφωνήσει η Κυβέρνηση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «συνήθως θέλουμε στήριξη για τις πολιτικές, αλλά δεν γνωρίζω αν αποτελεί προϋπόθεση».

 

Πηγή: iefimerida.gr

Κυνηγητό στα «κόκκινα» καταναλωτικά δάνεια και τις κάρτες ξεκινούν οι τράπεζες, καθώς πιάνουν δουλειά οι εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης προβληματικών δανείων.

Για εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες οι προτάσεις για ρύθμιση που θα δεχθούν από τις συγκεκριμένες εταιρείες είναι η τελευταία ευκαιρία, καθώς το επόμενο βήμα θα είναι η πώληση των δανείων σε εταιρείες-κοράκια. Οι τράπεζες έχουν ήδη προχωρήσει στις διαδικασίες για να μεταβιβάσουν κόκκινα καταναλωτικά δάνεια 1,5 δισ. ευρώ στις εταιρείες διαχείρισης, ενώ τουλάχιστον άλλο 1 δισ. πρόκειται να μεταβιβαστεί το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι τράπεζες ξεκινούν από τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων, η οποία περιλαμβάνει και ανείσπρακτες οφειλές από πιστωτικές κάρτες επειδή πρόκειται για μια κατηγορία οφειλών που έχουν πάρει σημαντικές προβλέψεις και είναι σε θέση να τα διαχειριστούν αποτελεσματικά, χωρίς να πλήξουν σοβαρά την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Ταυτόχρονα, από τις καθυστερημένες οφειλές για καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες θα ξεκινήσουν μέσα στον χρόνο και οι πωλήσεις προβληματικών δανείων και ήδη έχει δρομολογηθεί η πώληση του πρώτου σχετικού πακέτου ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Πιο προχωρημένες στον τομέα της διαχείρισης των δανείων λιανικής τραπεζικής σε καθυστέρηση (καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες, προσωπικά δάνεια, στεγαστικά) είναι η Αlpha Bank και η Eurobank. Η πρώτη έχει συγκροτήσει από κοινού με την Aktua (νορβηγικών πλέον συμφερόντων) τη Cepal, που είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων που αδειοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος. H Αlpha Bank έχει αποφασίσει να μην πουλήσει δάνεια σε funds και έτσι, διατηρώντας την κυριότητά τους, θα τα μεταβιβάζει για διαχείριση στη θυγατρική της Cepal. Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταβιβαστούν στη Cepal κυρίως καταναλωτικά δάνεια, κάρτες κ.λπ. ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα προγραμματίζει να μεταβιβάσει στη Cepal εντός του 2017 ένα ακόμη ανάλογο πακέτο ύψους 1 δισ. ευρώ. Η ίδια μάλιστα θα αναλάβει να διαχειριστεί τα συγκεκριμένα δάνεια που είναι σε καθυστέρηση μεγάλο χρονικό διάστημα. Στους οφειλέτες θα προτείνονται ρυθμίσεις, ακόμη και κουρέματα δανείων, τόκων και άλλων επιβαρύνσεων, ενώ οι αμοιβές της Cepal θα συναρτώνται από τα αποτελέσματα που θα επιτυγχάνει. Σε βάθος χρόνου η Αlpha Bank θα μεταφέρει στην ενεργό διαχείριση της Cepal μη εξυπηρετούμενα δάνεια 10-12 δισ., κυρίως καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η Eurobank διαθέτει τη Financial Planning Services (FPS) που πήρε τη δεύτερη άδεια διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων από την ΤτΕ. Η Eurobank έχει ήδη μεταβιβάσει στην εν λόγω εταιρεία δάνεια ύψους 1 δισ., ενώ σταδιακά θα τεθούν υπό τη διαχείρισή της μη εξυπηρετούμενα δάνεια (κυρίως καταναλωτικά και στεγαστικά) ύψους 14 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι η Eurobank έχει υποχρέωση (βάσει των δεσμεύσεων στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Εποπτείας - SSM) και ετοιμάζει εντός του έτους πώληση καταναλωτικών δανείων ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Τα συγκεκριμένα δάνεια είναι αποκλειστικά καταναλωτικά, κάρτες κ.λπ. που βρίσκονται σε καθεστώς πολύχρονης καθυστέρησης και δεν διαθέτουν κανενός είδους εξασφάλιση. Πρόκειται δηλαδή για περιπτώσεις που δεν υπάρχει για κάλυψη ούτε ένα Ι.Χ. Γενικότερα η Eurobank έχει αποφασίσει να μην πουλήσει στεγαστικά ή άλλα δάνεια που έχουν εξασφαλίσεις.

Στην Τράπεζα Πειραιώς, λόγω της διοικητικής εκκρεμότητας με τον διευθύνοντα σύμβουλο (ανέλαβε καθήκοντα στις 18 Απριλίου), δεν υπάρχει ανάλογη προεργασία. Προφανώς όμως και στην Πειραιώς θα ληφθούν σύντομα αποφάσεις για να εξασφαλιστεί εξειδικευμένη και ενεργή διαχείριση των καθυστερούμενων δανείων. Στην Εθνική Τράπεζα η κεντρική κατεύθυνση είναι η διαχείριση των κόκκινων δανείων να γίνει εσωτερικά από τις μονάδες της. Αναλόγως της αποτελεσματικότητας η διοίκηση της τράπεζας θα προσαρμόσει την πολιτική της.

Οι εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα προχωρούν σε ρυθμίσεις εφαρμόζοντας ακόμη και επιθετικά μοντέλα διαχείρισης των καθυστερούμενων οφειλών αν διαπιστώνουν ότι οι δανειολήπτες έχουν τα μέσα αλλά όχι και τη διάθεση να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Τα καταναλωτικά, οι οφειλές πιστωτικών καρτών και γενικότερα τα δάνεια της λιανικής τραπεζικής που παραμένουν ανείσπρακτα για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έχουν εξασφαλίσεις είναι αυτά που οι τράπεζες θα επιδιώξουν να πουλήσουν.

 Τα καταναλωτικά δάνεια φτάνουν στο σύνολο της αγοράς περίπου στα 26 δισ. ευρώ και από αυτά περίπου 15 δισ. είναι σε καθυστέρηση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζιτών, περίπου 4 δισ. από το σύνολο των 15 δισ. ευρώ θα χρειαστεί να πουληθούν. Οι τράπεζες δεν έχουν ως πρώτη επιλογή την πώληση, γιατί ειδικά στην κατηγορία των καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφάλιση οι τιμές που αγοράζονται είναι 1% με 2% της αξίας τους. Εχοντας εξαντλήσει όλα τα άλλα ενδεχόμενα, οι τράπεζες πουλάνε τα συγκεκριμένα δάνεια επειδή τα θεωρούν οριστικά χαμένα.

Οσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που περνούν στις θυγατρικές εταιρείες διαχείρισης των τραπεζών, η δυναμική αντιμετώπισή τους αναμένεται να ξεκινήσει πριν το καλοκαίρι και να κλιμακωθεί έως το τέλος του χρόνου. Πρώτος στόχος είναι τα δάνεια με καθυστέρηση άνω των δύο ετών που οι τράπεζες έχουν καταγγείλει τις συμβάσεις. Στα μοντέλα των επιθετικών ρυθμίσεων που θα εφαρμόσουν μπορεί να περιλαμβάνεται ακόμη και κούρεμα δανείων, πρακτική που μέχρι σήμερα οι τράπεζες αρνούνται να εφαρμόσουν.

Οι εταιρείες διαχείρισης θα προτείνουν στους κόκκινους δανειολήπτες -ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση- μακροχρόνιες ρυθμίσεις με μεγάλες περιόδους χάριτος, κατά τις οποίες δεν θα υποχρεώνονται να πληρώνουν. Οσον αφορά περιπτώσεις στεγαστικών δανείων, στο τραπέζι θα πέσουν και μεικτές προτάσεις που μπορεί να προβλέπουν πώληση της κατοικίας σε συνδυασμό με διαγραφή τμήματος του δανείου, ώστε ο δανειολήπτης να απαλλάσσεται από το βάρος των οικονομικών υποχρεώσεών του.
Πηγή protothema

Για προκαταρκτική συμφωνία η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κάνει λόγο ο ESM του Κλάους Ρέγκλινγκ
Βάση για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης αποτελεί η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της διαπραγματευτικής ομάδας του Ευκλείδη Τσακαλώτου και των πιστωτών στο Χίλτον τα ξημερώματα της Τρίτης, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ESM.

Παράλληλα όσον αφορά το θέμα του χρέους ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας τονίζει ότι η προκαταρκτική συμφωνία θα αποτελέσει «αντικείμενο περαιτέρω συζητήσεων τις επόμενες εβδομάδες για την αξιόπιστη στρατηγική που θα διασφαλίζει ότι το χρέος της Ελλάδας είναι βιώσιμο».

Η ανακοίνωση του ESM στα ελληνικά:

Τα τεχνικά κλιμάκια από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για να στηρίξουν την ανάκαμψη της Ελλάδας και η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την ολοκλήρωση της β΄ αξιολόγησης του προγράμματος στήριξης του ESM.

Οι ελληνικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει την πρόθεσή τους να εφαρμόσουν ομαλά αυτό το πακέτο πολιτικών.

Η προκαταρκτική συμφωνία θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω συζητήσεων τις επόμενες εβδομάδες για την αξιόπιστη στρατηγική που θα διασφαλίζει ότι το χρέος της Ελλάδας είναι βιώσιμο.
Πηγή protothema

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Εργασίας η πλειονότητα των αυτοαπασχολούμενων να συνεχίσει να καταβάλει χαμηλότερες εισφορές σε σχέση με το 2016 (προ ισχύος του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016) ακόμα και μετά τις μεταβολές που θα επέλθουν το 2018 και το 2019 στη βάση υπολογισμού των εισφορών .

 

Αναλυτικά Το Υπ. Εργασίας με ενημέρωσή του σημειώνει τα εξής: 

 

«1. Από 1.1.2017 καταργήθηκαν οι ασφαλιστικές κατηγορίες των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται, πλέον, βάσει του πραγματικού εισοδήματος με την καταβολή να είναι για όλους μηνιαία ώστε να διευκολύνονται οι ασφαλισμένοι και να μην σωρεύονται χρέη. Για πρώτη φορά, μάλιστα, δόθηκε η δυνατότητα μερικής καταβολής ώστε να διευκολύνονται όλοι να πληρώνουν. Μέχρι σήμερα το σύστημα πληρωμών των ασφαλιστικών ταμείων έκανε δεκτό μόνο το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, με αποτέλεσμα οι πολ ίτες που δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν να επιβαρύνονται με προσαυξήσεις για το σύνολο των οφειλών.

 

2. Με το ν. 4387/2016 Το 80% των αυτοαπασχολούμενων και το 90% των αγροτών πληρώνουν λιγότερα απ »ότι πριν!

 

3. Με τις αλλαγές του ν. 4387/2016 που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης το μόνο που διαφοροποιείται για τις ασφαλιστικές εισφορές είναι ο τρόπος καθορισμού της βάσης για τον υπολογισμό τους από το 2018. Με το ισχύον πλαίσιο, η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους. Δηλαδή: Έσοδα μείον έξοδα, μείον ασφαλιστικές εισφορές προηγούμενου χρόνου. Η αλλαγή που συμφωνήθηκε προβλέπει την εναρμόνιση με ό, τι ισχύει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες: από τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών δεν θα αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου έτους. Παράλληλα όμως θα εφαρμόζεται ουσιαστική έκπτωση 15% στη βάση υπολογισμού των εισφορών.

Επομένως:

- Για Το 2017 δεν υπάρχει καμία αλλαγή

- Για Το 2018 η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι έσοδα μείον έξοδα, μείον 15% επί του συνόλου. 

 

5. Προφανώς θα εξακολουθήσει να ισχύει η κλίμακα των εκπτώσεων για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες (άρθρο 98, ν. 4387/2016), ενώ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και οι μειωμένες εισφορές για τους νεοεισερχόμενους στην ασφάλιση νέους επιστήμονες. Θυμίζουμε ότι ελάχιστη βάση υπολογισμού για τα πέντε πρώτα χρόνια ασφάλισης είναι το 70% Χ 586 = 410,26 ευρώ. Ταυτόχρονα, το ποσοστό της εισφοράς για την κύρια ασφάλιση ανέρχεται στο 14% για τα πρώτα δυο έτη και στο 17% για τα τρία επόμενα.

 

6. Εάν η σύγκριση για το 2018 γίνει με το ισχύον σήμερα καθεστώς, οι εισφορές του 80% των ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων και αγροτών θα βρίσκονται στα ίδια περίπου επίπεδα που θα βρίσκονταν ακόμα και αν δεν άλλαζε ο τρόπος υπολογισμού. 

 

7. Και από το 2019 και μετά, όμως, ΤΟ 70% των ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων και αγροτών δεν επιβαρύνεται ούτε ένα ευρώ. Τρεις στους τέσσερις ασφαλισμένους, δηλαδή, δεν επιβαρύνονται καθόλου.

 

8. Η αλλαγή που συμφωνήθηκε δεν ανατρέπει την πραγματικότητα της ελάφρυνσης της συντριπτικής πλειονότητας των ελευθέρων επαγγελματιών, επιστημόνων και αγροτών σε σχέση με το καθεστώς προ του ν. 4387/2016. 

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα:

 

ΟΑΕΕ:

- Ασφαλισμένος με 9 έτη ασφάλισης (τρίτη ασφαλιστική κατηγορία) με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, το 2018 θα πληρώσει 38% λιγότερο απ »ότι το 2016. 

- Ασφαλισμένος με 9 έτη ασφάλισης (τρίτη ασφαλιστική κατηγορία) με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ, το 2018 θα πληρώσει το 25% λιγότερο απ »ότι το 2016. 

 

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ:

- Ασφαλισμένος ΜΕ 7 έως 9 έτη ασφάλισης (τρίτη ασφαλιστική κατηγορία) με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, το 2018 θα πληρώσει το 35% λιγότερο απ »ότι το 2016.

- Ασφαλισμένος ΜΕ 7 έως 9 έτη ασφάλισης (τρίτη ασφαλιστική κατηγορία) με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ, το 2018 θα πληρώσει 28% λιγότερο απ »ότι το 2016. 

 

ΟΓΑ:

- Ασφαλισμένος με 9 έτη ασφάλισης (τρίτη ασφαλιστική κατηγορία) με ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ, το 2018 θα πληρώσει 17% λιγότερο απ »ότι το 2016.

 

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι τα πλέον αντιπροσωπευτικά καθώς βάσει των ειδοποιητηρίων του έτους 2017 αφορούν το 80% ασφαλισμένων των. »

 

Πηγή: Taxheaven 

Φωτιά έχει πιάσει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αφού χιλιάδες φορολογούμενοι προσφεύγουν μαζικά στην εν λόγω υπηρεσία εσωτερικής επανεξέτασης της Εφορίας και καταγγέλλουν ότι έτυχαν άδικης μεταχείρισης από τον έλεγχο που τους έγινε. Οχι σπάνια, τα στελέχη της ΔΕΔ δικαιώνουν τους ελεγχόμενους, με αποτέλεσμα να σβήνουν πρόστιμα χιλιάδων ή ακόμα και εκατομμυρίων ευρώ που σωρηδόν επέβαλαν οι συνάδελφοί τους.

Ποιο είναι το πραγματικά ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση; Οχι σε ποιους σβήνουν πρόστιμα, αλλά το πότε και γιατί. Και αυτό επειδή, σε αντίθεση με το παρελθόν, ό,τι αποφασίζει η ΔΕΔ, κατά περίπτωση, ισχύει αυτομάτως και για όλους τους άλλους φορολογούμενους! Μάλιστα οι αποφάσεις της δεν κρατιούνται μυστικές, αλλά δημοσιοποιούνται στο σύνολό τους με πλήρες νομικό σκεπτικό και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία. Αναρτώνται στο Διαδίκτυο ούτως ώστε να έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης. Κοινοποιούνται στις ΔΟΥ για να εφαρμόζονται με ίδια μέτρα και ίδια σταθμά για όλους τους φορολογούμενους. Και, εντέλει, αφού όλα γίνονται δημόσια, μπορεί οποιοσδήποτε να τις επικαλεστεί -και να κριθούν- στα δικαστήρια!
 
Πήρε μπροστά...

Η υπηρεσία εσωτερικής επανεξέτασης της Εφορίας για τρία και πλέον χρόνια υπήρχε μόνο στα χαρτιά, αφού υπολειτουργούσε. Επιβλήθηκε με απαίτηση της τρόικας για να εξετάζονται υποχρεωτικά οι διαφορές πολιτών και Εφορίας πριν καταλήξουν στα δικαστήρια όπου λιμνάζουν ήδη χιλιάδες υποθέσεις για 5 ή 10 χρόνια. Διά νόμου, πρώτα επιλαμβάνεται η ΔΕΔ και μετά μπορεί ο ελεγχόμενος να προσφύγει στα δικαστήρια. Δεν αποτελεί, όμως, όργανο φορολογικής διαιτησίας με σκοπό να τα βρουν κάπου στη μέση ιδιώτες και κράτος για να κλείσει η υπόθεση. Αντί για παζάρια προκειμένου να μην πάνε στα δικαστήρια οι ελεγχόμενοι, η ΔΕΔ εξετάζει από την αρχή κάθε υπόθεση προκειμένου να εξακριβώσει αν έγινε σωστά ο έλεγχος.
Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: 35.000 φορολογικούς ελέγχους διενήργησε το 2016 ολόκληρος ο ελεγκτικός μηχανισμός της Εφορίας και καταλόγισε πρόστιμα για παραβάσεις σε σχεδόν 13.500 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Την ίδια χρονιά στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έφτασαν 10.000 προσφυγές ελεγχομένων. Από αυτούς, η ΔΕΔ δικαίωσε (μερικώς ή ολικώς) τους 1.400 ή σχεδόν έναν στους έξι. Στα δικαστήρια κατέληξαν λιγότερες από 5.000 υποθέσεις - άρα απαλλάχτηκαν από άλλες τόσες.

Αποφάσεις-μπούσουλας για την Εφορία

Πάνω από 4.700 αποφάσεις της ΔΕΔ αναρτήθηκαν ήδη στο Διαδίκτυο. Με άκρως λεπτομερή τεκμηρίωση για τις περισσότερες από αυτές, οι αποφάσεις της συμβάλλουν σε εκδίκαση εξπρές.
Ετσι, ελέγχονται δημόσια για το κύρος τους. Αν ευνοήσουν κάποιον, ισχύουν και για όλους τους υπόλοιπους φορολογούμενους. Ολοι μπορούν να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να αντιμετωπίζονται ισότιμα από τον φοροελεγκτικό μηχανισμό, απαλλάσσοντας τα δικαστήρια από μαζικές προσφυγές για θέματα που έχουν ήδη λυθεί από τη νομοθεσία και τη λογιστική πρακτική.

Οι αποφάσεις που εκδίδει, όμως, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έχουν και μια άλλη όψη... Σκανδαλίζουν! Προφανώς τους εφοριακούς ελεγκτές των οποίων καταρρίπτονται δημόσια οι αποφάσεις για πρόστιμα και κυρώσεις που επέβαλαν. Αλλά και λειτουργούς της Θέμιδος ή όσους θεωρούν προνόμιο της Δικαιοσύνης -και όχι της Φορολογικής Διοίκησης- να εκδίδει αποφάσεις που δικαιώνουν τους πολίτες. Και ασφαλώς την κυβέρνηση, η οποία ενοχλείται όταν το Δημόσιο χάνει χρήματα. Ενίοτε και την κοινή γνώμη, η οποία δυσπιστεί πώς γίνεται και αποφάσεις των κρατικών υπηρεσιών βγαίνουν υπέρ των φορολογουμένων! Ειδικά μετά το 2010, όπου την ευθύνη της απόδειξης της αθωότητάς του την έχει ο ίδιος ο ελεγχόμενος, αντί να πρέπει η Εφορία να αποδείξει την ενοχή του, οι αποφάσεις της ΔΕΔ (μαζί με τη νομολογία που πλέον παράγεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας) αποτελούν τον μόνο μπούσουλα που έχουν οι φορολογούμενοι για να μη σέρνονται κατά χιλιάδες σαν υπόδικοι στα δικαστήρια, αλλά και οι ελεγκτές για να αποφεύγουν λάθη.


Η βίβλος των ελεγκτών

Οι αποφάσεις της ΔΕΔ εντυπωσιάζουν για την τεχνική πληρότητα με την οποία περιβάλλονται, φτάνοντας σε εξαντλητική ανάλυση των στοιχείων της υπόθεσης -και όχι απλή καταγραφή νομικών διατάξεων-, καθώς συχνά οι πράξεις επιβολής προστίμων κινούνται στα όρια της νομιμότητας.

Και μία μόνο απόφαση μπορεί να δίνει λύσεις και απαντήσεις σε δεκάδες θέματα, ώστε να γνωρίζει και κάθε ελεγχόμενος τι ισχύει, τα δικαιώματά του και τους κανόνες ελέγχου. Για παράδειγμα, μία από τις περίπου 5.000 αποφάσεις της ΔΕΔ Αθηνών (αρ. 567/20-1-2017) που αφορά μια υπόθεση και μόνο καλύπτει πάμπολλες άλλες φορολογικές υποθέσεις.
Με μια πρώτη ματιά, θα παρατηρούσε κανείς ότι μειώνει πρόστιμα που είχαν επιβληθεί σε μια επιχείρηση από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ) από 7,5 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά, σε 4,5 εκατ. ευρώ. Το γιατί, όμως, αναλύεται σε 29 ολόκληρες σελίδες στοιχείων και πινάκων, με βάση τις οποίες επιλύονται (άλλοτε ευνοϊκά και άλλοτε όχι για τον φορολογούμενο) πάνω από μια ντουζίνα ζητήματα που ανακύπτουν σε χιλιάδες περιπτώσεις κατά τους ελέγχους καθημερινά. Ενδεικτικά:

1.Εξαιρούνται από τη διενέργεια φορολογικού έλεγχου επιχειρήσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί καθαρό φορολογικό πιστοποιητικό από ιδιώτη ελεγκτή, χωρίς επισημάνσεις για φορολογικές παραβάσεις;

Οχι. Η ΔΕΔ επισημαίνει ότι αυτό ίσχυε έως το 2013 (άρθρο 82 § 5 του ν. 2238/1994) αφού προβλεπόταν ρητώς ότι αν το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος. Ωστόσο στο ισχύον καθεστώς (άρθρο 65Α του ν. 4174/2013) δεν περιελήφθη ανάλογη διάταξη.

2.Πότε αναγνωρίζονται έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού;

Αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης δαπάνες ψυχαγωγίας προσωπικού (χοροεσπερίδες, εκδρομές κ.λπ.) εάν στα παραστατικά των εγγραφών αναγράφονταν τα άτομα που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, προκειμένου ο έλεγχος να διασταυρώσει ότι πράγματι συμμετείχαν σε αυτές εργαζόμενοι της επιχείρησης και με τον τρόπο αυτό να ελεγχθεί η παραγωγικότητα της δαπάνης. Εν προκειμένω η ΔΕΔ διαπίστωσε ότι η προσφεύγουσα επιχείρηση δεν προσκόμισε στοιχεία των ατόμων που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις (αν δηλαδή πρόκειται γα υπαλλήλους της), καθώς και το είδος της εκδήλωσης (αν δηλαδή επρόκειτο για εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας) και η προσφυγή απορρίφθηκε ως αναπόδεικτη.

3.Πότε εκπίπτουν τα έξοδα για ταξίδια στο εξωτερικό;

Δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης οι δαπάνες για ταξίδια στο εξωτερικό (όπως ξενοδοχεία, γεύματα, εισιτήρια κ.λπ. που έγιναν από υπαλλήλους της επιχείρησης) και πακέτα τουριστικών γραφείων για χώρες του εξωτερικού, αν από τα παραστατικά που επεδείχθησαν στον έλεγχο δεν αποδεικνύεται ότι έγιναν για τις ανάγκες της επιχείρησης. Εν προκειμένω όμως, οι ελεγκτές δεν αμφισβήτησαν τον επαγγελματικό σκοπό του ταξιδιού, αλλά τα έκαναν αποδεκτά κατά ποσοστό 88% της συνολικής δαπάνης κάθε φορολογικού στοιχείου, ενώ δεν αναγνωρίστηκε ποσοστό 12%.

Η ΔΕΔ καταρρίπτει τις αιτιολογίες των ελεγκτών ως ελλιπείς, αόριστες και αναπόδεικτες επειδή δεν αναφέρουν ποιοι είναι οι λόγοι της απόρριψης ποσοστού της δαπάνης (π.χ. εάν η απόρριψη οφείλεται σε τυχόν μη έκδοση των προσηκόντων φορολογικών στοιχείων ή σε μη αναφορά των προσώπων, στα οποία αφορούν οι σχετικές δαπάνες, ή σε μη απόδειξη της σχέσεώς τους με τους σκοπούς της εταιρείας). Η ΔΕΔ στηρίζεται στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1036/2006, με βάση την οποία:

■ Αναγνωρίζονται σαν δαπάνη τα αεροπορικά, σιδηροδρομικά κ.λπ. εισιτήρια, εκτός από δαπάνες μετάβασης τρίτων προσώπων (π.χ. συζύγου, τέκνων) που δεν έχουν σχέση με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

■ Ως προς τα έξοδα διατροφής, ορίζεται ότι αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα έξοδα διαμονής στο ξενοδοχείο (ύπνου), χωρίς όμως να τίθεται κανένας περιορισμός ως προς τον χώρο σίτισης του στελέχους. Δηλαδή, αναγνωρίζεται η δαπάνη διατροφής ακόμη και αν πραγματοποιείται σε εστιατόριο εκτός του ξενοδοχείου, αλλά και στην περίπτωση αυτή θα αναγνωρίζεται προς έκπτωση μόνο το ποσό μέχρι του αντίστοιχου ποσού της διαμονής.

■ Η επιχείρηση πρέπει να προσκομίζει στον έλεγχο τα απαραίτητα στοιχεία ή να αποδεικνύει με κάθε τρόπο την ανωτέρω σχέση (π.χ. πραγματοποίηση συμφωνίας εξαγωγών, συμμετοχή διευθυντού αγορών ή πωλήσεων σε έκθεση κ.λπ.).

■ Ως αποδεικτικό στοιχείο μετάβασης στο εξωτερικό θεωρείται το εισιτήριο που έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου. Το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα διατροφής, δηλαδή αρκεί η προσκόμιση στοιχείου στο όνομα του προσώπου. Αντίθετα, στο τιμολόγιο του ξενοδοχείου πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία και του προσώπου αλλά και της επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας έγινε το ταξίδι.

Επειδή η φορολογική αρχή δεν εξειδίκευσε τις αιτιολογίες απόρριψης της δαπάνης κατά 12%, η ΔΕΔ διέγραψε τη συγκεκριμένη λογιστική διαφορά υπέρ του φορολογουμένου ως πλημμελώς αιτιολογημένη. Βάσει νόμου «η φορολογική διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου» και «η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου».

4.Τι εστί «Δαπάνες Προβολής»

Εν προκειμένω, ο έλεγχος απέρριψε ποσά διαφημιστικών δαπανών επειδή, βάσει νόμου, δεν αναγνωρίζεται δαπάνη της διαφημιζόμενης επιχείρησης αν δεν αποδεικνύεται ότι κατεβλήθη και το τέλος διαφήμισης που αναλογεί με τριπλότυπο είσπραξης του οικείου δήμου ή κοινότητας.
Ωστόσο η προσφεύγουσα επιχείρηση έχει εξηγήσει ότι η δαπάνη αυτή δεν αφορούσε δαπάνη διαφήμισης, όπως θεωρούσαν οι ελεγκτές. Προσκόμισε σύμβαση από όπου προκύπτει ότι πρόκειται για δαπάνες με χρήση sms. Η ΔΕΔ αναγνωρίζει ότι «η χρήση sms (γραπτών μηνυμάτων) αποτελεί πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης, διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων», ενώ και η ίδια η επιχείρηση χαρακτήρισε τις εν λόγω δαπάνες ως «προβολή και διαφήμιση» και όχι απλά διαφήμιση.
Πηγή protothema

Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων Α21 είναι πλέον διαθέσιμη στους δικαιούχους των επιδομάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr , που δημιούργησε πρόσφατα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Όπως προαναφέραμε, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των αιτήσεων είσπραξης των επιδομάτων στήριξης τέκνων, των τριτεκνικών και πολυτεκνικών επιδομάτων είναι να έχουν προηγουμένωνς υποβληθεί ηλεκτρονικά οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1) για το φορολογικό έτος 2016.

 Σύμφωνα με τις «βήμα προς βήμα» οδηγίες συμπλήρωσης που δίνει η ΑΑΔΕ:

- Οι γονείς μπαίνουν στην εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων Α21 με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα ΤΑΧΙSNET.

- Σε κάθε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση Α21 το αμέσως προηγούμενο έτος εμφανίζονται όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα. Ο δικαιούχος πρέπει να ελέγξει τα στοιχεία που εμφανίζονται και να εισάγει νέα στοιχεία ή να μεταβάλει ήδη προσυμπληρωμένα στοιχεία, εφόσον απαιτείται. Στην συνέχεια μπορεί να προχωρήσει στην οριστικοποίηση της αίτησης.

- Αν δεν έχει υποβληθεί αίτηση Α21 το αμέσως προηγούμενο έτος,  ο δικαιούχος πρέπει να συμπληρώσει τα γενικά στοιχεία της αίτησης (οικογενειακή κατάσταση, διαμονή), τα στοιχεία του ιδίου, της συζύγου και των εξαρτωμένων τέκνων (ΑΜΚΑ, αριθμό οικογενειακής μερίδας, αριθμό δημοτολογίου κ.λπ.). Επίσης πρέπει να δηλώσει τον αριθμό IBAN του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το επίδομα και στη συνέχεια να προχωρήσει στην οριστικοποίηση της αίτησης.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων Α21 απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που έχουν υποβάλει οριστικά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1), ακόμη κι αν οι δηλώσεις αυτές δεν έχουν ακόμη εκκαθαριστεί, ακόμη κι αν έχουν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή κάτω των 19 ετών τα οποία φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, ή κάτω των 24 ετών τα οποία σπουδάζουν ή έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

δείτε εδώ οδηγίες για το Α21

 

Περισσότερα Άρθρα...

Τελευταίες ειδήσεις