Σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Εργασίας η πλειονότητα των αυτοαπασχολούμενων να συνεχίσει να καταβάλει χαμηλότερες εισφορές σε σχέση με το 2016 (προ ισχύος του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016) ακόμα και μετά τις μεταβολές που θα επέλθουν το 2018 και το 2019 στη βάση υπολογισμού των εισφορών .

 

Αναλυτικά Το Υπ. Εργασίας με ενημέρωσή του σημειώνει τα εξής: 

 

«1. Από 1.1.2017 καταργήθηκαν οι ασφαλιστικές κατηγορίες των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται, πλέον, βάσει του πραγματικού εισοδήματος με την καταβολή να είναι για όλους μηνιαία ώστε να διευκολύνονται οι ασφαλισμένοι και να μην σωρεύονται χρέη. Για πρώτη φορά, μάλιστα, δόθηκε η δυνατότητα μερικής καταβολής ώστε να διευκολύνονται όλοι να πληρώνουν. Μέχρι σήμερα το σύστημα πληρωμών των ασφαλιστικών ταμείων έκανε δεκτό μόνο το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, με αποτέλεσμα οι πολ ίτες που δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν να επιβαρύνονται με προσαυξήσεις για το σύνολο των οφειλών.

 

2. Με το ν. 4387/2016 Το 80% των αυτοαπασχολούμενων και το 90% των αγροτών πληρώνουν λιγότερα απ »ότι πριν!

 

3. Με τις αλλαγές του ν. 4387/2016 που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης το μόνο που διαφοροποιείται για τις ασφαλιστικές εισφορές είναι ο τρόπος καθορισμού της βάσης για τον υπολογισμό τους από το 2018. Με το ισχύον πλαίσιο, η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους. Δηλαδή: Έσοδα μείον έξοδα, μείον ασφαλιστικές εισφορές προηγούμενου χρόνου. Η αλλαγή που συμφωνήθηκε προβλέπει την εναρμόνιση με ό, τι ισχύει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες: από τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών δεν θα αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές του προηγούμενου έτους. Παράλληλα όμως θα εφαρμόζεται ουσιαστική έκπτωση 15% στη βάση υπολογισμού των εισφορών.

Επομένως:

- Για Το 2017 δεν υπάρχει καμία αλλαγή

- Για Το 2018 η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι έσοδα μείον έξοδα, μείον 15% επί του συνόλου. 

 

5. Προφανώς θα εξακολουθήσει να ισχύει η κλίμακα των εκπτώσεων για τους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες (άρθρο 98, ν. 4387/2016), ενώ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και οι μειωμένες εισφορές για τους νεοεισερχόμενους στην ασφάλιση νέους επιστήμονες. Θυμίζουμε ότι ελάχιστη βάση υπολογισμού για τα πέντε πρώτα χρόνια ασφάλισης είναι το 70% Χ 586 = 410,26 ευρώ. Ταυτόχρονα, το ποσοστό της εισφοράς για την κύρια ασφάλιση ανέρχεται στο 14% για τα πρώτα δυο έτη και στο 17% για τα τρία επόμενα.

 

6. Εάν η σύγκριση για το 2018 γίνει με το ισχύον σήμερα καθεστώς, οι εισφορές του 80% των ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων και αγροτών θα βρίσκονται στα ίδια περίπου επίπεδα που θα βρίσκονταν ακόμα και αν δεν άλλαζε ο τρόπος υπολογισμού. 

 

7. Και από το 2019 και μετά, όμως, ΤΟ 70% των ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων και αγροτών δεν επιβαρύνεται ούτε ένα ευρώ. Τρεις στους τέσσερις ασφαλισμένους, δηλαδή, δεν επιβαρύνονται καθόλου.

 

8. Η αλλαγή που συμφωνήθηκε δεν ανατρέπει την πραγματικότητα της ελάφρυνσης της συντριπτικής πλειονότητας των ελευθέρων επαγγελματιών, επιστημόνων και αγροτών σε σχέση με το καθεστώς προ του ν. 4387/2016. 

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα:

 

ΟΑΕΕ:

- Ασφαλισμένος με 9 έτη ασφάλισης (τρίτη ασφαλιστική κατηγορία) με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, το 2018 θα πληρώσει 38% λιγότερο απ »ότι το 2016. 

- Ασφαλισμένος με 9 έτη ασφάλισης (τρίτη ασφαλιστική κατηγορία) με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ, το 2018 θα πληρώσει το 25% λιγότερο απ »ότι το 2016. 

 

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ:

- Ασφαλισμένος ΜΕ 7 έως 9 έτη ασφάλισης (τρίτη ασφαλιστική κατηγορία) με ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, το 2018 θα πληρώσει το 35% λιγότερο απ »ότι το 2016.

- Ασφαλισμένος ΜΕ 7 έως 9 έτη ασφάλισης (τρίτη ασφαλιστική κατηγορία) με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ, το 2018 θα πληρώσει 28% λιγότερο απ »ότι το 2016. 

 

ΟΓΑ:

- Ασφαλισμένος με 9 έτη ασφάλισης (τρίτη ασφαλιστική κατηγορία) με ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ, το 2018 θα πληρώσει 17% λιγότερο απ »ότι το 2016.

 

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι τα πλέον αντιπροσωπευτικά καθώς βάσει των ειδοποιητηρίων του έτους 2017 αφορούν το 80% ασφαλισμένων των. »

 

Πηγή: Taxheaven 

Κυνηγητό στα «κόκκινα» καταναλωτικά δάνεια και τις κάρτες ξεκινούν οι τράπεζες, καθώς πιάνουν δουλειά οι εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης προβληματικών δανείων.

Για εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες οι προτάσεις για ρύθμιση που θα δεχθούν από τις συγκεκριμένες εταιρείες είναι η τελευταία ευκαιρία, καθώς το επόμενο βήμα θα είναι η πώληση των δανείων σε εταιρείες-κοράκια. Οι τράπεζες έχουν ήδη προχωρήσει στις διαδικασίες για να μεταβιβάσουν κόκκινα καταναλωτικά δάνεια 1,5 δισ. ευρώ στις εταιρείες διαχείρισης, ενώ τουλάχιστον άλλο 1 δισ. πρόκειται να μεταβιβαστεί το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι τράπεζες ξεκινούν από τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων, η οποία περιλαμβάνει και ανείσπρακτες οφειλές από πιστωτικές κάρτες επειδή πρόκειται για μια κατηγορία οφειλών που έχουν πάρει σημαντικές προβλέψεις και είναι σε θέση να τα διαχειριστούν αποτελεσματικά, χωρίς να πλήξουν σοβαρά την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Ταυτόχρονα, από τις καθυστερημένες οφειλές για καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες θα ξεκινήσουν μέσα στον χρόνο και οι πωλήσεις προβληματικών δανείων και ήδη έχει δρομολογηθεί η πώληση του πρώτου σχετικού πακέτου ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Πιο προχωρημένες στον τομέα της διαχείρισης των δανείων λιανικής τραπεζικής σε καθυστέρηση (καταναλωτικά, πιστωτικές κάρτες, προσωπικά δάνεια, στεγαστικά) είναι η Αlpha Bank και η Eurobank. Η πρώτη έχει συγκροτήσει από κοινού με την Aktua (νορβηγικών πλέον συμφερόντων) τη Cepal, που είναι η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων που αδειοδοτήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος. H Αlpha Bank έχει αποφασίσει να μην πουλήσει δάνεια σε funds και έτσι, διατηρώντας την κυριότητά τους, θα τα μεταβιβάζει για διαχείριση στη θυγατρική της Cepal. Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταβιβαστούν στη Cepal κυρίως καταναλωτικά δάνεια, κάρτες κ.λπ. ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα προγραμματίζει να μεταβιβάσει στη Cepal εντός του 2017 ένα ακόμη ανάλογο πακέτο ύψους 1 δισ. ευρώ. Η ίδια μάλιστα θα αναλάβει να διαχειριστεί τα συγκεκριμένα δάνεια που είναι σε καθυστέρηση μεγάλο χρονικό διάστημα. Στους οφειλέτες θα προτείνονται ρυθμίσεις, ακόμη και κουρέματα δανείων, τόκων και άλλων επιβαρύνσεων, ενώ οι αμοιβές της Cepal θα συναρτώνται από τα αποτελέσματα που θα επιτυγχάνει. Σε βάθος χρόνου η Αlpha Bank θα μεταφέρει στην ενεργό διαχείριση της Cepal μη εξυπηρετούμενα δάνεια 10-12 δισ., κυρίως καταναλωτικά, στεγαστικά και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η Eurobank διαθέτει τη Financial Planning Services (FPS) που πήρε τη δεύτερη άδεια διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων από την ΤτΕ. Η Eurobank έχει ήδη μεταβιβάσει στην εν λόγω εταιρεία δάνεια ύψους 1 δισ., ενώ σταδιακά θα τεθούν υπό τη διαχείρισή της μη εξυπηρετούμενα δάνεια (κυρίως καταναλωτικά και στεγαστικά) ύψους 14 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι η Eurobank έχει υποχρέωση (βάσει των δεσμεύσεων στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Εποπτείας - SSM) και ετοιμάζει εντός του έτους πώληση καταναλωτικών δανείων ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Τα συγκεκριμένα δάνεια είναι αποκλειστικά καταναλωτικά, κάρτες κ.λπ. που βρίσκονται σε καθεστώς πολύχρονης καθυστέρησης και δεν διαθέτουν κανενός είδους εξασφάλιση. Πρόκειται δηλαδή για περιπτώσεις που δεν υπάρχει για κάλυψη ούτε ένα Ι.Χ. Γενικότερα η Eurobank έχει αποφασίσει να μην πουλήσει στεγαστικά ή άλλα δάνεια που έχουν εξασφαλίσεις.

Στην Τράπεζα Πειραιώς, λόγω της διοικητικής εκκρεμότητας με τον διευθύνοντα σύμβουλο (ανέλαβε καθήκοντα στις 18 Απριλίου), δεν υπάρχει ανάλογη προεργασία. Προφανώς όμως και στην Πειραιώς θα ληφθούν σύντομα αποφάσεις για να εξασφαλιστεί εξειδικευμένη και ενεργή διαχείριση των καθυστερούμενων δανείων. Στην Εθνική Τράπεζα η κεντρική κατεύθυνση είναι η διαχείριση των κόκκινων δανείων να γίνει εσωτερικά από τις μονάδες της. Αναλόγως της αποτελεσματικότητας η διοίκηση της τράπεζας θα προσαρμόσει την πολιτική της.

Οι εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα προχωρούν σε ρυθμίσεις εφαρμόζοντας ακόμη και επιθετικά μοντέλα διαχείρισης των καθυστερούμενων οφειλών αν διαπιστώνουν ότι οι δανειολήπτες έχουν τα μέσα αλλά όχι και τη διάθεση να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Τα καταναλωτικά, οι οφειλές πιστωτικών καρτών και γενικότερα τα δάνεια της λιανικής τραπεζικής που παραμένουν ανείσπρακτα για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έχουν εξασφαλίσεις είναι αυτά που οι τράπεζες θα επιδιώξουν να πουλήσουν.

 Τα καταναλωτικά δάνεια φτάνουν στο σύνολο της αγοράς περίπου στα 26 δισ. ευρώ και από αυτά περίπου 15 δισ. είναι σε καθυστέρηση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζιτών, περίπου 4 δισ. από το σύνολο των 15 δισ. ευρώ θα χρειαστεί να πουληθούν. Οι τράπεζες δεν έχουν ως πρώτη επιλογή την πώληση, γιατί ειδικά στην κατηγορία των καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφάλιση οι τιμές που αγοράζονται είναι 1% με 2% της αξίας τους. Εχοντας εξαντλήσει όλα τα άλλα ενδεχόμενα, οι τράπεζες πουλάνε τα συγκεκριμένα δάνεια επειδή τα θεωρούν οριστικά χαμένα.

Οσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που περνούν στις θυγατρικές εταιρείες διαχείρισης των τραπεζών, η δυναμική αντιμετώπισή τους αναμένεται να ξεκινήσει πριν το καλοκαίρι και να κλιμακωθεί έως το τέλος του χρόνου. Πρώτος στόχος είναι τα δάνεια με καθυστέρηση άνω των δύο ετών που οι τράπεζες έχουν καταγγείλει τις συμβάσεις. Στα μοντέλα των επιθετικών ρυθμίσεων που θα εφαρμόσουν μπορεί να περιλαμβάνεται ακόμη και κούρεμα δανείων, πρακτική που μέχρι σήμερα οι τράπεζες αρνούνται να εφαρμόσουν.

Οι εταιρείες διαχείρισης θα προτείνουν στους κόκκινους δανειολήπτες -ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση- μακροχρόνιες ρυθμίσεις με μεγάλες περιόδους χάριτος, κατά τις οποίες δεν θα υποχρεώνονται να πληρώνουν. Οσον αφορά περιπτώσεις στεγαστικών δανείων, στο τραπέζι θα πέσουν και μεικτές προτάσεις που μπορεί να προβλέπουν πώληση της κατοικίας σε συνδυασμό με διαγραφή τμήματος του δανείου, ώστε ο δανειολήπτης να απαλλάσσεται από το βάρος των οικονομικών υποχρεώσεών του.
Πηγή protothema

Για προκαταρκτική συμφωνία η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης κάνει λόγο ο ESM του Κλάους Ρέγκλινγκ
Βάση για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης αποτελεί η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της διαπραγματευτικής ομάδας του Ευκλείδη Τσακαλώτου και των πιστωτών στο Χίλτον τα ξημερώματα της Τρίτης, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ESM.

Παράλληλα όσον αφορά το θέμα του χρέους ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας τονίζει ότι η προκαταρκτική συμφωνία θα αποτελέσει «αντικείμενο περαιτέρω συζητήσεων τις επόμενες εβδομάδες για την αξιόπιστη στρατηγική που θα διασφαλίζει ότι το χρέος της Ελλάδας είναι βιώσιμο».

Η ανακοίνωση του ESM στα ελληνικά:

Τα τεχνικά κλιμάκια από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ κατέληξαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για να στηρίξουν την ανάκαμψη της Ελλάδας και η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την ολοκλήρωση της β΄ αξιολόγησης του προγράμματος στήριξης του ESM.

Οι ελληνικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει την πρόθεσή τους να εφαρμόσουν ομαλά αυτό το πακέτο πολιτικών.

Η προκαταρκτική συμφωνία θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω συζητήσεων τις επόμενες εβδομάδες για την αξιόπιστη στρατηγική που θα διασφαλίζει ότι το χρέος της Ελλάδας είναι βιώσιμο.
Πηγή protothema

Αναρτήθηκε το λεγόμενο βιβλιαράκι της εφορίας μετά την έναρξη για τις φορολογικές δηλώσεις 2017 ώστε να δοθούν κατευθύνσεις για την ορθή συμπλήρωση τους από τους περίπου 6 εκατ. φορολογούμενους

 

Σύμφωνα με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ φέτος η προ-συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης με στοιχεία που συλλέγονται ηλεκτρονικά από εργοδότες, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, ασφαλιστικά ταμεία, πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ. Ωστόσο, είναι –σε κάθε περίπτωση– χρήσιμος ο έλεγχος της ορθότητας των προσυμπληρωμένων στοιχείων. Ειδικά στις περιπτώσεις ασυμφωνίας βεβαιώσεων αποδοχών σε μισθωτούς, συνταξιούχους ή επιτηδευματίες, είναι προτιμότερο να απευθύνεστε για διορθώσεις στους φορείς, που σας χορήγησαν τη βεβαίωση, πριν υποβάλλετε τη δήλωσή σας.

Όπως αναφέρει ο κ. Πιτσιλής με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πολιτών, βελτιώσαμε περαιτέρω τη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων. Σε περίπτωση, που η δήλωσή σας επιλεγεί για έλεγχο, η εφαρμογή σας ενημερώνει ότι θα πρέπει να επισκεφθείτε τη Δ.Ο.Υ. για να προχωρήσει η διαδικασία προσδιορισμού του φόρου.

 

Με την υποβολή της δήλωσης, εφόσον δεν επιλεγεί για έλεγχο, προσδιορίζεται το καταβλητέο ποσό του φόρου ή το ποσό της επιστροφής και ενημερώνεστε αναλόγως, είτε για την ταυτότητα οφειλής και τις δόσεις, είτε για τη διαδικασία είσπραξης του επιστρεπτέου ποσού. Η πράξη προσδιορισμού του φόρου δεν θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά, αλλά θα έχετε τη δυνατότητα να την εκτυπώσετε.

Συνεχίζεται να προβλέπεται και φέτος επιπλέον μείωση φόρου μέχρι 2.100 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, για τα εισοδήματα, που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ, αλλά χωρίς την υποχρέωση συμπλήρωσης αποδείξεων. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στις ιατρικές δαπάνες περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την αγορά φαρμάκων.

Ειδικά, οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2016, λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές. Για πρώτη φορά φέτος στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης ενός ή δύο τραπεζικών λογαριασμών για τους άγαμους και έγγαμους / Μ.Σ.Σ. αντίστοιχα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένους μελλοντικούς συμψηφισμούς / επιστροφές φόρων.

κατεβάστε το νέο βιβλιαράκι εδώ

Πηγή: Δικαιολογητικά 

 

Φωτιά έχει πιάσει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αφού χιλιάδες φορολογούμενοι προσφεύγουν μαζικά στην εν λόγω υπηρεσία εσωτερικής επανεξέτασης της Εφορίας και καταγγέλλουν ότι έτυχαν άδικης μεταχείρισης από τον έλεγχο που τους έγινε. Οχι σπάνια, τα στελέχη της ΔΕΔ δικαιώνουν τους ελεγχόμενους, με αποτέλεσμα να σβήνουν πρόστιμα χιλιάδων ή ακόμα και εκατομμυρίων ευρώ που σωρηδόν επέβαλαν οι συνάδελφοί τους.

Ποιο είναι το πραγματικά ενδιαφέρον στην όλη υπόθεση; Οχι σε ποιους σβήνουν πρόστιμα, αλλά το πότε και γιατί. Και αυτό επειδή, σε αντίθεση με το παρελθόν, ό,τι αποφασίζει η ΔΕΔ, κατά περίπτωση, ισχύει αυτομάτως και για όλους τους άλλους φορολογούμενους! Μάλιστα οι αποφάσεις της δεν κρατιούνται μυστικές, αλλά δημοσιοποιούνται στο σύνολό τους με πλήρες νομικό σκεπτικό και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία. Αναρτώνται στο Διαδίκτυο ούτως ώστε να έχει πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης. Κοινοποιούνται στις ΔΟΥ για να εφαρμόζονται με ίδια μέτρα και ίδια σταθμά για όλους τους φορολογούμενους. Και, εντέλει, αφού όλα γίνονται δημόσια, μπορεί οποιοσδήποτε να τις επικαλεστεί -και να κριθούν- στα δικαστήρια!
 
Πήρε μπροστά...

Η υπηρεσία εσωτερικής επανεξέτασης της Εφορίας για τρία και πλέον χρόνια υπήρχε μόνο στα χαρτιά, αφού υπολειτουργούσε. Επιβλήθηκε με απαίτηση της τρόικας για να εξετάζονται υποχρεωτικά οι διαφορές πολιτών και Εφορίας πριν καταλήξουν στα δικαστήρια όπου λιμνάζουν ήδη χιλιάδες υποθέσεις για 5 ή 10 χρόνια. Διά νόμου, πρώτα επιλαμβάνεται η ΔΕΔ και μετά μπορεί ο ελεγχόμενος να προσφύγει στα δικαστήρια. Δεν αποτελεί, όμως, όργανο φορολογικής διαιτησίας με σκοπό να τα βρουν κάπου στη μέση ιδιώτες και κράτος για να κλείσει η υπόθεση. Αντί για παζάρια προκειμένου να μην πάνε στα δικαστήρια οι ελεγχόμενοι, η ΔΕΔ εξετάζει από την αρχή κάθε υπόθεση προκειμένου να εξακριβώσει αν έγινε σωστά ο έλεγχος.
Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί: 35.000 φορολογικούς ελέγχους διενήργησε το 2016 ολόκληρος ο ελεγκτικός μηχανισμός της Εφορίας και καταλόγισε πρόστιμα για παραβάσεις σε σχεδόν 13.500 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Την ίδια χρονιά στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έφτασαν 10.000 προσφυγές ελεγχομένων. Από αυτούς, η ΔΕΔ δικαίωσε (μερικώς ή ολικώς) τους 1.400 ή σχεδόν έναν στους έξι. Στα δικαστήρια κατέληξαν λιγότερες από 5.000 υποθέσεις - άρα απαλλάχτηκαν από άλλες τόσες.

Αποφάσεις-μπούσουλας για την Εφορία

Πάνω από 4.700 αποφάσεις της ΔΕΔ αναρτήθηκαν ήδη στο Διαδίκτυο. Με άκρως λεπτομερή τεκμηρίωση για τις περισσότερες από αυτές, οι αποφάσεις της συμβάλλουν σε εκδίκαση εξπρές.
Ετσι, ελέγχονται δημόσια για το κύρος τους. Αν ευνοήσουν κάποιον, ισχύουν και για όλους τους υπόλοιπους φορολογούμενους. Ολοι μπορούν να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να αντιμετωπίζονται ισότιμα από τον φοροελεγκτικό μηχανισμό, απαλλάσσοντας τα δικαστήρια από μαζικές προσφυγές για θέματα που έχουν ήδη λυθεί από τη νομοθεσία και τη λογιστική πρακτική.

Οι αποφάσεις που εκδίδει, όμως, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έχουν και μια άλλη όψη... Σκανδαλίζουν! Προφανώς τους εφοριακούς ελεγκτές των οποίων καταρρίπτονται δημόσια οι αποφάσεις για πρόστιμα και κυρώσεις που επέβαλαν. Αλλά και λειτουργούς της Θέμιδος ή όσους θεωρούν προνόμιο της Δικαιοσύνης -και όχι της Φορολογικής Διοίκησης- να εκδίδει αποφάσεις που δικαιώνουν τους πολίτες. Και ασφαλώς την κυβέρνηση, η οποία ενοχλείται όταν το Δημόσιο χάνει χρήματα. Ενίοτε και την κοινή γνώμη, η οποία δυσπιστεί πώς γίνεται και αποφάσεις των κρατικών υπηρεσιών βγαίνουν υπέρ των φορολογουμένων! Ειδικά μετά το 2010, όπου την ευθύνη της απόδειξης της αθωότητάς του την έχει ο ίδιος ο ελεγχόμενος, αντί να πρέπει η Εφορία να αποδείξει την ενοχή του, οι αποφάσεις της ΔΕΔ (μαζί με τη νομολογία που πλέον παράγεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας) αποτελούν τον μόνο μπούσουλα που έχουν οι φορολογούμενοι για να μη σέρνονται κατά χιλιάδες σαν υπόδικοι στα δικαστήρια, αλλά και οι ελεγκτές για να αποφεύγουν λάθη.


Η βίβλος των ελεγκτών

Οι αποφάσεις της ΔΕΔ εντυπωσιάζουν για την τεχνική πληρότητα με την οποία περιβάλλονται, φτάνοντας σε εξαντλητική ανάλυση των στοιχείων της υπόθεσης -και όχι απλή καταγραφή νομικών διατάξεων-, καθώς συχνά οι πράξεις επιβολής προστίμων κινούνται στα όρια της νομιμότητας.

Και μία μόνο απόφαση μπορεί να δίνει λύσεις και απαντήσεις σε δεκάδες θέματα, ώστε να γνωρίζει και κάθε ελεγχόμενος τι ισχύει, τα δικαιώματά του και τους κανόνες ελέγχου. Για παράδειγμα, μία από τις περίπου 5.000 αποφάσεις της ΔΕΔ Αθηνών (αρ. 567/20-1-2017) που αφορά μια υπόθεση και μόνο καλύπτει πάμπολλες άλλες φορολογικές υποθέσεις.
Με μια πρώτη ματιά, θα παρατηρούσε κανείς ότι μειώνει πρόστιμα που είχαν επιβληθεί σε μια επιχείρηση από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ) από 7,5 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά, σε 4,5 εκατ. ευρώ. Το γιατί, όμως, αναλύεται σε 29 ολόκληρες σελίδες στοιχείων και πινάκων, με βάση τις οποίες επιλύονται (άλλοτε ευνοϊκά και άλλοτε όχι για τον φορολογούμενο) πάνω από μια ντουζίνα ζητήματα που ανακύπτουν σε χιλιάδες περιπτώσεις κατά τους ελέγχους καθημερινά. Ενδεικτικά:

1.Εξαιρούνται από τη διενέργεια φορολογικού έλεγχου επιχειρήσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί καθαρό φορολογικό πιστοποιητικό από ιδιώτη ελεγκτή, χωρίς επισημάνσεις για φορολογικές παραβάσεις;

Οχι. Η ΔΕΔ επισημαίνει ότι αυτό ίσχυε έως το 2013 (άρθρο 82 § 5 του ν. 2238/1994) αφού προβλεπόταν ρητώς ότι αν το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος. Ωστόσο στο ισχύον καθεστώς (άρθρο 65Α του ν. 4174/2013) δεν περιελήφθη ανάλογη διάταξη.

2.Πότε αναγνωρίζονται έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού;

Αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης δαπάνες ψυχαγωγίας προσωπικού (χοροεσπερίδες, εκδρομές κ.λπ.) εάν στα παραστατικά των εγγραφών αναγράφονταν τα άτομα που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, προκειμένου ο έλεγχος να διασταυρώσει ότι πράγματι συμμετείχαν σε αυτές εργαζόμενοι της επιχείρησης και με τον τρόπο αυτό να ελεγχθεί η παραγωγικότητα της δαπάνης. Εν προκειμένω η ΔΕΔ διαπίστωσε ότι η προσφεύγουσα επιχείρηση δεν προσκόμισε στοιχεία των ατόμων που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις (αν δηλαδή πρόκειται γα υπαλλήλους της), καθώς και το είδος της εκδήλωσης (αν δηλαδή επρόκειτο για εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας) και η προσφυγή απορρίφθηκε ως αναπόδεικτη.

3.Πότε εκπίπτουν τα έξοδα για ταξίδια στο εξωτερικό;

Δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης οι δαπάνες για ταξίδια στο εξωτερικό (όπως ξενοδοχεία, γεύματα, εισιτήρια κ.λπ. που έγιναν από υπαλλήλους της επιχείρησης) και πακέτα τουριστικών γραφείων για χώρες του εξωτερικού, αν από τα παραστατικά που επεδείχθησαν στον έλεγχο δεν αποδεικνύεται ότι έγιναν για τις ανάγκες της επιχείρησης. Εν προκειμένω όμως, οι ελεγκτές δεν αμφισβήτησαν τον επαγγελματικό σκοπό του ταξιδιού, αλλά τα έκαναν αποδεκτά κατά ποσοστό 88% της συνολικής δαπάνης κάθε φορολογικού στοιχείου, ενώ δεν αναγνωρίστηκε ποσοστό 12%.

Η ΔΕΔ καταρρίπτει τις αιτιολογίες των ελεγκτών ως ελλιπείς, αόριστες και αναπόδεικτες επειδή δεν αναφέρουν ποιοι είναι οι λόγοι της απόρριψης ποσοστού της δαπάνης (π.χ. εάν η απόρριψη οφείλεται σε τυχόν μη έκδοση των προσηκόντων φορολογικών στοιχείων ή σε μη αναφορά των προσώπων, στα οποία αφορούν οι σχετικές δαπάνες, ή σε μη απόδειξη της σχέσεώς τους με τους σκοπούς της εταιρείας). Η ΔΕΔ στηρίζεται στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1036/2006, με βάση την οποία:

■ Αναγνωρίζονται σαν δαπάνη τα αεροπορικά, σιδηροδρομικά κ.λπ. εισιτήρια, εκτός από δαπάνες μετάβασης τρίτων προσώπων (π.χ. συζύγου, τέκνων) που δεν έχουν σχέση με τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

■ Ως προς τα έξοδα διατροφής, ορίζεται ότι αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα έξοδα διαμονής στο ξενοδοχείο (ύπνου), χωρίς όμως να τίθεται κανένας περιορισμός ως προς τον χώρο σίτισης του στελέχους. Δηλαδή, αναγνωρίζεται η δαπάνη διατροφής ακόμη και αν πραγματοποιείται σε εστιατόριο εκτός του ξενοδοχείου, αλλά και στην περίπτωση αυτή θα αναγνωρίζεται προς έκπτωση μόνο το ποσό μέχρι του αντίστοιχου ποσού της διαμονής.

■ Η επιχείρηση πρέπει να προσκομίζει στον έλεγχο τα απαραίτητα στοιχεία ή να αποδεικνύει με κάθε τρόπο την ανωτέρω σχέση (π.χ. πραγματοποίηση συμφωνίας εξαγωγών, συμμετοχή διευθυντού αγορών ή πωλήσεων σε έκθεση κ.λπ.).

■ Ως αποδεικτικό στοιχείο μετάβασης στο εξωτερικό θεωρείται το εισιτήριο που έχει εκδοθεί στο όνομα του προσώπου. Το ίδιο ισχύει και για τα έξοδα διατροφής, δηλαδή αρκεί η προσκόμιση στοιχείου στο όνομα του προσώπου. Αντίθετα, στο τιμολόγιο του ξενοδοχείου πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία και του προσώπου αλλά και της επιχείρησης για λογαριασμό της οποίας έγινε το ταξίδι.

Επειδή η φορολογική αρχή δεν εξειδίκευσε τις αιτιολογίες απόρριψης της δαπάνης κατά 12%, η ΔΕΔ διέγραψε τη συγκεκριμένη λογιστική διαφορά υπέρ του φορολογουμένου ως πλημμελώς αιτιολογημένη. Βάσει νόμου «η φορολογική διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου» και «η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου».

4.Τι εστί «Δαπάνες Προβολής»

Εν προκειμένω, ο έλεγχος απέρριψε ποσά διαφημιστικών δαπανών επειδή, βάσει νόμου, δεν αναγνωρίζεται δαπάνη της διαφημιζόμενης επιχείρησης αν δεν αποδεικνύεται ότι κατεβλήθη και το τέλος διαφήμισης που αναλογεί με τριπλότυπο είσπραξης του οικείου δήμου ή κοινότητας.
Ωστόσο η προσφεύγουσα επιχείρηση έχει εξηγήσει ότι η δαπάνη αυτή δεν αφορούσε δαπάνη διαφήμισης, όπως θεωρούσαν οι ελεγκτές. Προσκόμισε σύμβαση από όπου προκύπτει ότι πρόκειται για δαπάνες με χρήση sms. Η ΔΕΔ αναγνωρίζει ότι «η χρήση sms (γραπτών μηνυμάτων) αποτελεί πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης, διαφήμισης και προώθησης πωλήσεων», ενώ και η ίδια η επιχείρηση χαρακτήρισε τις εν λόγω δαπάνες ως «προβολή και διαφήμιση» και όχι απλά διαφήμιση.
Πηγή protothema

Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων Α21 είναι πλέον διαθέσιμη στους δικαιούχους των επιδομάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr , που δημιούργησε πρόσφατα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Όπως προαναφέραμε, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των αιτήσεων είσπραξης των επιδομάτων στήριξης τέκνων, των τριτεκνικών και πολυτεκνικών επιδομάτων είναι να έχουν προηγουμένωνς υποβληθεί ηλεκτρονικά οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1) για το φορολογικό έτος 2016.

 Σύμφωνα με τις «βήμα προς βήμα» οδηγίες συμπλήρωσης που δίνει η ΑΑΔΕ:

- Οι γονείς μπαίνουν στην εφαρμογής υποβολής των αιτήσεων Α21 με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα ΤΑΧΙSNET.

- Σε κάθε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση Α21 το αμέσως προηγούμενο έτος εμφανίζονται όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα. Ο δικαιούχος πρέπει να ελέγξει τα στοιχεία που εμφανίζονται και να εισάγει νέα στοιχεία ή να μεταβάλει ήδη προσυμπληρωμένα στοιχεία, εφόσον απαιτείται. Στην συνέχεια μπορεί να προχωρήσει στην οριστικοποίηση της αίτησης.

- Αν δεν έχει υποβληθεί αίτηση Α21 το αμέσως προηγούμενο έτος,  ο δικαιούχος πρέπει να συμπληρώσει τα γενικά στοιχεία της αίτησης (οικογενειακή κατάσταση, διαμονή), τα στοιχεία του ιδίου, της συζύγου και των εξαρτωμένων τέκνων (ΑΜΚΑ, αριθμό οικογενειακής μερίδας, αριθμό δημοτολογίου κ.λπ.). Επίσης πρέπει να δηλώσει τον αριθμό IBAN του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το επίδομα και στη συνέχεια να προχωρήσει στην οριστικοποίηση της αίτησης.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων Α21 απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που έχουν υποβάλει οριστικά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1), ακόμη κι αν οι δηλώσεις αυτές δεν έχουν ακόμη εκκαθαριστεί, ακόμη κι αν έχουν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών ή κάτω των 19 ετών τα οποία φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, ή κάτω των 24 ετών τα οποία σπουδάζουν ή έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

δείτε εδώ οδηγίες για το Α21

 

Τελευταίες ειδήσεις