Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η ειδική πλατφόρμα όπου οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το κοινωνικό μέρισμα 2017.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Προϋπολογισμού του 2018 τα νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος ανέρχονται σε 1.459.834, ενώ το μέσο ύψος του μερίσματος εκτιμάται σε 483 ευρώ ανά νοικοκυριό.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.koinonikomerisma.gr, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για το κοινωνικό μέρισμα του 2017.

Ο δικαιούχος θα χρησιμοποιήσει τους κωδικούς του Taxisnet για εισαγωγή στην πλατφόρμα. Θα του ζητείται να επιβεβαιώσει το ΑΜΚΑ του, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα mail. Κατόπιν εμφανίζεται μια φόρμα όπου αναφέρει το φορολογητέο εισόδημα και τα στοιχεία που αποτελούν κριτήριο χορήγησης, όπως και τα μέλη του νοικοκυριού. Κατόπιν ζητείται ο αριθμός ΙΒΑΝ του τραπεζικού του λογαριασμού. Τέλος ζητείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων προσώπων, τα οποία θα πρέπει να μπουν με τους δικούς τους κωδικούς και να δώσουν τη συγκατάθεσή τους.

Για την υποβολή αίτησης χρειάζονται ο ΑΜΚΑ, ο αριθμό του κινητού, το email και το ΙBAN.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων, όλα τα υπόλοιπα συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα.

Υπενθυμίζουμε ότι το τεκμαρτό εισόδημα το οποίο λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά κριτήρια συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα.

Οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να μπουν στην ίδια πλατφόρμα και να δηλώσουν το φορολογητέο εισόδημά τους ώστε να υπολογιστεί το σύνολο του εισοδήματος του νοικοκυριού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Με έξι βήματα θα μπορούν οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος να κάνουν την σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.koinonikomerisma.gr η οποία αναμένεται να ανοίξει μέχρι το τέλος του μήνα.

Με βάση τις διευκρινήσεις που έδωσαν οι αναπληρωτής υπουργός αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θεανώ Φωτίου και ο ΓΓ Πρόνοιας Δημήτρης Καρέλλας τα βήματα για την αίτηση είναι τα εξής :

1ο βήμα είναι η εισαγωγή στο σύστημα. Ο δικαιούχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αναγνώρισης του TAXISnet και τον αριθμό ΑΜΚΑ. Αν το ΑΜΚΑ δεν αναγνωριστεί επειδή είναι λάθος, θα πρέπει ο δικαιούχος να διορθώσει τον αριθμό

2ο βήμα είναι η συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων του δικαιούχου. Σε μια φόρμα θα πρέπει να αναγραφούν:

  • Τα οικονομικά στοιχεία με βάση την δήλωση που έγινε για τα εισοδήματα του 2016 με βάση το έντυπο Ε1 στο Taxis .Ο ΓΓ Πρόνοιας Δημήτρης Καρέλλας διευκρίνισε σήμερα ότι για το υπολογισμό του εισοδήματος θα τηρηθούν τα κριτήρια του ΥΠΟΙΚ . Με άλλα λόγια αν το πραγματικό εισόδημα είναι μικρότερο από το τεκμαρτό με βάση τα κριτήρια διαβίωσης. Αν το τεκμαρτό είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό ο ενδιαφερόμενος θα κριθεί με το τεκμαρτό
  • Τα περιουσιακά στοιχεία όπως αυτά αναγράφονται στο Ε9.
  • Ο αριθμός των ατόμων του νοικοκυριού και των φιλοξενούμενων από το έντυπο Α21 που αναγράφεται η οικογενειακή κατάσταση. Τούτο διότι θα πρέπει να ελεγχθεί το κριτήριο του αριθμού των συνοικούντων με οποιοδήποτε τρόπο με τον ενδιαφερόμενο ώστε να καθοριστεί και το ύψος του μερίσματος. Θα επιβεβαιώνεται επίσης το κριτήριο της μόνιμης κατοικίας για μια πενταετία στην Ελλάδα και η ασφάλιση κατ ελάχιστο για ένα μήνα μέσα στην τελευταία 10ετία για τον ενδιαφερόμενο.
  • Στο ίδιο πεδίο ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει κάποια στοιχεία επικοινωνίας . Απαραίτητα θα είναι ένας αριθμός κινητού τηλέφωνο ένα λογαριασμό e-mail ώστε να υπάρχει επικοινωνία με τον υπουργείο εργασίας που είναι ο φορέας διανομή του μερίσματος. Σε περιπτώσεις υπερηλίκων μπορεί να δηλωθούν στοιχεία κάποιου συγγενικού ή φιλικού τους προσώπου.

3ο βήμα είναι η δήλωση ενός τραπεζικού λογαριασμού με την μορφή IBAN. Για να εξασφαλιστεί το ακατάσχετο και αφορολόγητο του μερίσματος προτιμότερο είναι να δηλωθεί ακατάσχετος λογαριασμός. Έτσι θα αποφευχθούν περιπτώσεις στις οποίες ο δικαιούχος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο ο λογαριασμός να δεσμευτεί και να γίνει εξαίρεση για το κοινωνικό μέρισμα εκ των υστέρων και αφού ο δικαιούχος ταλαιπωρηθεί αρκετά για να αποδείξει ότι το ποσό που μπήκε στον λογαριασμό του είναι ακατάσχετο.

4ο βήμα είναι η δήλωση των φιλοξενούμενων - συνοικούντων με τον δικαιούχων του μερίσματος. Αν υπάρχουν φιλοξενούμενοι από το δικαιούχο θα πρέπει και οι ίδιοι να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ίδια διαδικασία (κωδικοί ΤAXIS ΑΜΚΑ) και να δώσουν την συγκατάθεση τους για να αντληθούν τα δικά τους περιουσιακά και οικονομικά στοιχεία. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί ότι ο δικαιούχος του μερίσματος είναι όντως δικαιούχος καθώς για την καταβολή του θα πρέπει να αθροιστούν τα οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία και των φιλοξενούμενων ενηλίκων και να εξεταστεί αν είναι συμβατός με τα κριτήρια καταβολής κοινωνικού μερίσματος.

5ο βήμα το σύστημα απαντά αν ο ενδιαφερόμενος είναι συμβατός με τα κριτήρια που έχουν οριστεί και αν θα πάρει ή όχι κοινωνικό μέρισμα.

6ο βήμα είναι το πιο απλό αλλά και το πιο απαραίτητο από όλα. Αν τελικά ο ενδιαφερόμενος πληρεί τα κριτήρια θα πρέπει να κάνει αποδοχή του κοινωνικού μερίσματος ώστε να πιστωθεί το ποσό στον λογαριασμό του. Αν κάποιος δεν αποδεχθεί το μέρισμα ακόμη και αν πληρεί τα κριτήρια δεν θα το πάρει.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το άνοιγμα της εφαρμογής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βιαστούν και να κάνουν σύντομα τις αιτήσεις τους. Τούτο διότι η καταβολή του κοινωνικού μερίσματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου . Συνεπώς για το κοινωνικό μέρισμα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο παράτασης.

Τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα αποδίδονται άμεσα με την αποδοχή των αιτήσεων από το σύστημα.

Το ποσό της εφάπαξ ενίσχυσης που θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο και δεν θα προσμετράται στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα κάθε νοικοκυριού προκειμένου να κριθεί εάν αυτό δικαιούται κάποιας άλλης κοινωνικής παροχής καταβαλλόμενης με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να είναι νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι της ελληνικής επικράτειας κατά την τελευταία πενταετία, να είναι τουλάχιστον μία φορά ασφαλισμένοι σε φορέα κύριας ασφάλισης για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός και να έχουν υποβάλει δήλωση για το φορολογικό έτος 2016.

 

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook

Στις 7 Δεκεμβρίου και με τίμημα 18,281 εκατ. ευρώ ορίστηκε, τελικώς, η ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού, με τον οποίο βγαίνει στο «σφυρί» η πτωχευμένη γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ.

Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη εκποίησης της γαλακτοβιομηχανίας, η προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας για ποσό όχι κατώτερο των 500.000 ευρώ, ενώ η κατακύρωση θα γίνει σε εκείνον ο οποίος θα προσφέρει την πιο συμφέρουσα προσφορά.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί θα εμφανισθεί ενώπιον της συμβολαιογράφου για να συνταχθεί κι υπογραφεί η πράξη μεταβίβασης του συνόλου της επιχείρησης, υπό τη διαλυτική αίρεση της εμπρόθεσμης καταβολής ολόκληρου του τιμήματος, καθώς και ότι οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το συμφωνηθέν τίμημα εφάπαξ εντός 60 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την κατακύρωση. Ωστόσο ο ενδιαφερόμενος μπορεί αντί της εφάπαξ καταβολής, με γραπτή δήλωση του προς τη σύνδικο μέχρι την ημέρα της κατακυρώσεως, να αναλάβει την υποχρέωση καταβολής του τιμήματος σε δύο άτοκες δόσεις, δηλαδή ποσό 10 εκατ. ευρώ εντός προθεσμίας 60 ημερών και το υπόλοιπο ποσό εντός προθεσμίας 90 ημερών.

«Με τιµή πρώτης προσφοράς 18,281 εκατ. ευρώ και πιθανότατα κάποια στιγµή µέσα στον προσεχή Οκτώβριο, θα βγει στο «σφυρί» το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, κινητών κι ακινήτων, της πτωχευµένης γαλακτοβιοµηχανίας «Αγνό», µε την ελπίδα ότι θα βρεθεί κάποιος ενδιαφερόµενος επενδυτής να την αποκτήσει και να την επαναλειτουργήσει.

Η σχετική απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που εκδίκασε την υπόθεση στις 24 Φεβρουαρίου του 2017, µετά από αίτηση της διορισµένης συνδίκου Αιµιλίας Ζιώγα, εκδόθηκε προ ηµερών κι όπως επισηµάνθηκε στην Agrenda από το νοµικό Βασίλη Χαρίση, «είναι η πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και δεύτερη πανελλαδικά, έπειτα από την περίπτωση της Πετζετάκης, κατά την οποία επιτρέπεται η εκποίηση µιας πτωχευµένης επιχείρησης στο σύνολό της. Ο πλειοδότης θα αποκτήσει, δηλαδή, τα κτήρια, το µηχανολογικό εξοπλισµό, τα οικόπεδα, το στόλο των οχηµάτων, το σήµα, αλλά και την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης».

Πρακτικά αυτό µπορεί να αποδειχθεί πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα στην προσπάθεια πώλησης της «Αγνό», δεδοµένου ότι, όπως εξηγεί ο κ. Χαρίσης, ο οποίος είναι νοµικός εκπρόσωπος περίπου 200 -από τους συνολικά περίπου 400- πρώην εργαζοµένων στη γαλακτοβιοµηχανία «όποιος επενδυτής προκύψει, µε ελάχιστες δαπάνες συντήρησης της µονάδας, θα µπορεί να ξεκινήσει την παραγωγή γάλακτος, γιαούρτης, τυριών, ακόµη και χυµού όπως παρήγαγε η επιχείρηση πριν κλείσει το 2014».

Το ποσό που αποφασίστηκε να ζητηθεί από τους δυνάµει στρατηγικούς επενδυτές είναι αισθητά πιο µικρό έναντι της αρχικώς εκτιµηθείσας αξίας του βιοµηχανικού συγκροτήµατος, η οποία, βάσει της αποτίµησης που έχει γίνει από την εταιρεία «ΝΑΙ Hellas», ανέρχεται στα 21,5 εκατ. ευρώ.

Ο λόγος για αυτό το «σκόντο», όπως εξηγήθηκε στην Agrenda έχει να κάνει µε την προσπάθεια να καταστεί το εκποιούµενο περιουσιακό στοιχείο πιο ελκυστικό και έτσι να µεγιστοποιηθούν, κατά το δυνατό, οι πιθανότητες επιτυχούς έκβασης του πλειστηριασµού.

Σηµειώνεται πως για τη πτωχευµένη γαλακτοβιοµηχανία υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδιαφέρονται Τσέχοι και Τούρκοι επενδυτές -αυτό τουλάχιστον υποδηλώνει η αυτοψία που πραγµατοποίησαν στο χώρο πριν το Πάσχα, όπως αναφέρουν πηγές στις τάξεις των πρώην εργαζοµένων στην ΑΓΝΟ- ενώ στο παρελθόν στη λίστα των «µνηστήρων» της, είχε εµπλακεί και το όνοµα του Ιβάν Σαββίδη.

Με τιμή πρώτης προσφοράς 18,281 εκατ. ευρώ μπαίνει στο στόχαστρο Τσέχων και Τούρκων η γαλακτοβιομηχανία

Αντιπροσωπεία των πρώην εργαζοµένων επισκέφτηκε στις 25 Ιουλίου το ∆ήµαρχο Λαγκαδά Γιάννη Καραγιάννη, να τον ενηµερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις και να τον ενεργοποιήσει στη λογική της αναζήτησης ενδιαφερόµενων, ενώ το πλάνο τους προβλέπει ανάλογες συναντήσεις, στο επόµενο διάστηµα και µε βουλευτές και πολιτικά πρόσωπα της ευρύτερης περιοχής, µε τον ίδιο στόχο.

Όσον αφορά, εξάλλου, τους όρους µε τους οποίους θα πρέπει να διενεργηθεί ο σχεδιαζόµενος πλειστηριασµός, σύµφωνα µε την απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η πρώτη επισήµανση στο σχετικό κείµενο είναι ότι πρέπει η διαδικασία να απέχει τουλάχιστον 30 εργάσιµες ηµέρες από την τελευταία δηµοσιοποίηση της διακήρυξης στις εφηµερίδες και από εκεί και πέρα:

-οι γραπτές και σφραγισµένες προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν την προηγούµενη εργάσιµη του πλειστηριασµού ή το αργότερο την ηµέρα διεξαγωγής του, στο γραφείο της εισηγήτριας των πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης,

-η προσφορά του κάθε ενδιαφερόµενου πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή Τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα για ποσό όχι κατώτερο των 500.000 ευρώ

- προσφορές υπό όρο ή αίρεση είναι άκυρες

- οι γραπτές και σφραγισµένες προσφορές θεωρούνται ανέκκλητες

- όποιος υπερθεµατίζει για λογαριασµό τρίτου, οφείλει να δηλώσει προηγουµένως στον υπάλληλο του πλειστηριασµού τα πλήρη στοιχεία του τρίτου και να του καταθέσει ειδικό συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, µε το οποίο του χορηγείται η σχετική εντολή, την αµέσως προηγούµενη ηµέρα του πλειστηριασµού ή το αργότερο την ίδια ηµέρα

-η κατακύρωση θα γίνει στο όνοµα εκείνου που θα προσφέρει την πιο συµφέρουσα προσφοράς

-ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί, αµέσως µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού, θα εµφανιστεί ενώπιον της συµβολαιογράφου, για να συνταχθεί και υπογραφεί η πράξη µεταβίβασης του συνόλου της επιχείρησης, υπό τη διαλυτική αίρεση της εµπρόθεσµης καταβολής όλου του τιµήµατος

-ο πλειοδότης οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το συµφωνηθέν και καταβλητέο τίµηµα εφάπαξ, εντός 60 το αργότερο ηµερών από την κατακύρωση. Ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα αντί της εφάπαξ καταβολής, µε γραπτή δήλωσή του προς το σύνδικο, µέχρι την ηµέρα της κατακυρώσεως, να αναλάβει την υποχρέωση καταβολής του τιµήµατος σε δύο άτοκες δόσεις, δηλαδή ποσό 10 εκατ. ευρώ, εντός προθεσµίας 60 ηµερών και το υπόλοιπο εντός ενενήντα ηµερών από την κατακύρωση

- µετά την ολοσχερή εξόφληση του τιµήµατος, θα συνταχθεί ενώπιον της ίδιας συµβολαιογράφου πράξη ολοσχερούς εξόφλησης και πιστοποίησης του τιµήµατος, ενώ ταυτόχρονα θα επιστραφεί στον πλειοδότη η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή.

Σε περίπτωση που ο σχεδιαζόµενος πλειστηριασµός τελεσφορήσει, όπως εξηγεί ο κ. Χαρίσης, τα χρήµατα του τιµήµατος θα διανεµηθούν στους πιστωτές της γαλακτοβιοµηχανίας, σύµφωνα µε τα προνόµια και τις απαιτήσεις που έχει ο καθένας.

Αν η πρώτη απόπειρα, ωστόσο, δεν στεφθεί µε επιτυχία, τότε θα υπάρξει και δεύτερη προσπάθεια διενέργειας πλειστηριασµού, πιθανώς µε ευνοϊκότερους όρους στην καταβολή του προσφερόµενου τιµήµατος (π.χ. περισσότερες δόσεις), ενώ αν και αυτή δεν εξελιχθεί σύµφωνα µε τις επιδιώξεις της συνδίκου, τότε η γαλακτοβιοµηχανία, πιθανότατα, θα πωληθεί τµηµατικά.

Το χρονικό κατάρρευσης μιας ιστορικής μονάδας, που σήμερα μαραζώνει

Ξεκίνησε τις δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη το 1950 ως η πρώτη βιοµηχανία παστερίωσης και εµφιάλωσης γάλακτος στη Βόρεια Ελλάδα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 γνώρισε µεγάλες δόξες. Ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο το οποίο διέθετε στις εγκαταστάσεις του µηχανολογικό εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας προµήθευε την αγορά µε γάλα 100% ελληνικό σε συσκευασία Tetratop της Tetrapak, ώστε να προστατεύει το γάλα και την υψηλή διατροφική αξία των συστατικών του µε τον πιο ασφαλή τρόπο και να διατηρεί αναλλοίωτη την φρεσκάδα του.

Το 1995 ελληνικές ανταγωνίστριες εταιρείες, εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την εξαγορά της ΕΑΣΘ ΑΓΝΟ. Την ίδια χρονιά ο Συνεταιρισµός Ελληνικών Βιοµηχανιών Αγροτικών Προϊόντων προβαίνει σε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόφαση των ελληνικών αρχών να επιχορηγήσουν µε ποσό ανάλογο των χρεών της την ΑΓΝΟ µέσω της ΑΤΕ, εξοφλώντας µέρος ή το σύνολο των χρεών της από δάνεια, που ανέρχονταν περίπου στο ποσό των 13 δισ. δραχµών, αφού µε αυτόν τον τρόπο η ΑΓΝΟ πιθανά επωφελήθηκε από φορολογικές ελαφρύνσεις, εφόσον τα έσοδα από επιχορηγήσεις, δεν παρουσιάσθηκαν ως κέρδη.

Την ίδια στιγµή ερωτήµατα προέκυψαν σχετικά µε την ενίσχυση της ΑΓΝΟ για ζηµιές από το πυρηνικό ατύχηµα Τσέρνοµπιλ, µε τον ΣΕΒΓΑΠ να υποστηρίζει ότι, η ενίσχυση δεν δικαιολογείται διότι και η γαλακτοβιοµηχανία συνέχισε να προµηθεύει µε νωπά γαλακτοκοµικά προϊόντα την αγορά, άρα δεν κατέστρεψε 19.000 τόνους γάλακτος. Μετά από όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενηµερώνει την Ελλάδα τον ∆εκέµβριο του 1997 για την πρόθεσή της να κινήσει την προβλεπόµενη διαδικασία ελέγχου σχετικά µε τις επιχορηγήσεις προς την ΑΓΝΟ. Έτσι τον Μάιο του 1998, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να την ενηµερώσει λεπτοµερώς για την κοινωνική και παρεµβατική πολιτική που ακολουθεί στον γεωργικό τοµέα, καθώς και για την εναρµόνιση της Ελλάδας µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η αντίστροφη µέτρηση για την ΑΓΝΟ έχει ξεκινήσει.

Το 1999 η ΑΤΕ ορίζεται εκκαθαριστής της «Ε.Α.Σ.Θ. ΑΓΝΟ ΣΥΝΠΕ» και η εταιρεία τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης ενώ λειτουργεί. Το Μάρτιο του 2000 τίθεται σε πλειοδοτικό διαγωνισµό από την ΑΤΕ, η οποία µεταβιβάζει το 99,9% της εταιρείας στην Αγροτική Συµµετοχών του Οµίλου ΑΤΕ, µε τον όρο να εξασφαλισθούν οι εργαζόµενοι και να διατηρηθεί το ίδιο εργασιακό καθεστώς.

Τελικά τον Ιούνιο του 2003 προκηρύσσεται τρίτος διαγωνισµός από την ΑΤΕ και την ΑΤΕ Συµµετοχών κι ενώ οι πρώτες προσφορές κυµαίνονται περίπου στα 45 εκατ. ευρώ , η ΑΓΝΟ ΑΕ αγοράζεται από την εταιρεία ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ.

 

www.lagadas.net

 

Tη λίστα με τους 235 Έλληνες που βρίσκονται στα Paradise Papers έδωσε στη δημοσιότητα 

Διεθνές Κονσόρτσιουμ Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).

Ανάμεσά τους, πλην της συζύγου του Κυρ. Μητσοτάκη, Μαρέβας Γκραμπόφσκι,

βρίσκονται γνωστά ονόματα επιχειρηματιών όπως των οικογενειών Αλαφούζου και Βαρδινογιάννη,  

του Βίκτωρα Ρέστη, του Γιάννη Αγγελικούση, του Θόδωρου Βενιάμη και του Ανδρέα Ποταμιάνου.

Αυτοί είναι οι 235 Έλληνες των Paradise Papers

Alafouzos – Ioannis A.        Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Angelicoussis – John Anthony       Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Kalafati – Thalia      Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Panagopoulos – Konstantinos       Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Kintis – Georgios      Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Moore Stephens Chartered Accountants S.A. – Piraeus Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Sarris – George        Greece          Paradise Papers – Appleby

 

RESTIS – Viktor       Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Breibart – Evan J.     Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Christofidis – Christakis      Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Panagopoulos – Konstantinos       Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Danezi – Maria         Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Deloitte & Touche LLP – Athens, Greece Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Edwards-Miaouli – Catherine        Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Manolaki – Eleni       Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Emiri – Thalia          Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Gabrielides – Theodore A   Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Falangas – Theodossios S.  Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Frangos – Nicholas   Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Inglessis – Nicholas  Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Issaias – George      Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Kallifidas – Panagiotis-Peter         Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Kantemnidis – Anastasios   Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Karaiskaki – Kalliopi Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Karakadas – Ioannis «John»          Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Karayiannis – Michael         Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Kardaras – Nikolaos Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Katsimis – Simos      Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Katsoulakos – George        Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Kertsikoff – Vassilis  Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Kintis – Georgios      Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Kondogogou – Dimitra       Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Koutropoulos – Kostas        Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Koutsomitopoulos – Constantine   Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Koutsoubelis – Kostas        Greece          Paradise Papers – Appleby

 

KOUTSOUMPELIS – Konstantinos  Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Lambrianidou – Olga          Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Levis – Salvator       Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Limberopoulou – Georgia   Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Livanos – Michail      Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Logothetis – Michael George         Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Mageiras – Kyriakos Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Makris – Ioannis      Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Manos – Dimitrios    Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Marousis – Anastasios P.    Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Matsikas – Yannis    Greece          Paradise Papers – Appleby

 

MITROPETROU – Theodora Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Moundreas – Hariklia         Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Moundreas – Nicholas        Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Nachamkin – Boris   Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Nakhle – Jamal        Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Papadopoulos – Dinos        Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Papageorgiou – Georgios    Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Papapetropoulos – Theodoros      Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Peraticos – Nicos M. Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Petridis – Gavriil (Gabriel)  Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Philippou – Philippos          Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Piperas – Anthony    Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Piperas – Phlippos    Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Restis – Victor          Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Rialas – Kyriacos      Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Rigas – Theodoros   Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Sapountzoglou – Michail (Mike)    Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Seretis – Dimitris N. Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Simitsek – Martinos Diagoras        Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Skiadas – Panagiotis D       Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Spais – Georgios      Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Stafilopatis – Francis          Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Stamatiou-Meraclis – Alexander    Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Stamatis – Theocharis        Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Stengos – Andreas   Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Stergiou – Achilleas  Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Thireos – Cosmas    Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Throuvalas – Panagiotis     Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Alafouzos – Aristidis I         Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Atlantic Ventures Ltd.        Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Economou – George Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Grabowski – Maria-Eva Virginia     Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Intralot Société Anonyme – Integrated Lottery Systems        Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Spanolios – John K   Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Canellopoulos – Takis-Panagiotis  Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Karavias – Fokion     Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Komninos – Antonios          Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Komninou – Athanasia       Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Komninou – Olga     Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Koulis – Nicos          Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Melas – George L.    Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Sciens International Investments & Holdings S.A.       Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Stassinopoulos – Evangelos Michail         Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Tziras – Apostolos Michael  Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Vaos – Evangelos Marc       Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Vardinoyannis – Yannis      Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Vectis Capital S.A.   Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Worldwide Shiptrade Management Inc.  Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Canellopoulos – Andreas I  Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Priovolos – Georgios Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Alafouzos – Themistocles A          Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Angelicoussis – A. J. (Deceased)   Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Hadjigeorgiou – Stelios      Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Kanellakis – C. F.     Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Poulman – Alexandros        Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Pourgourides – Panos         Greece          Paradise Papers – Appleby

 

PricewaterhouseCoopers – Attica, Greece          Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Prokopiou – Maria Eleni      Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Rasterhoff – Abel     Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Pikramenou – Alexandra     Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Acavalos – Andreas T         Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Aloupis – Ioannis (John)     Greece          Paradise Papers – Appleby

 

ANAGNOSTARA – Christina Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Anagnostopoulos – Nikolaos         Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Angelicoussis – John Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Angelikousi – Maria  Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Vagianos – Antonios Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Ayianna – Asimima  Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Be – Ioanna   Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Bertsos – Antonios   Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Constantinides – Marios     Greece, United Kingdom    Paradise Papers – Appleby

 

Stylianou – Demetrios A     Greece, United Kingdom    Paradise Papers – Appleby

 

Coxall – Richard Henry James       Greece, United Kingdom    Paradise Papers – Appleby

 

Dedegkikas-Deden – Theodore Basil       Greece, Switzerland Paradise Papers – Appleby

 

Fistes – Nikolaos      Greece, Monaco      Paradise Papers – Appleby

 

Mavroudis – Fotios   Greece, Kenya         Paradise Papers – Appleby

 

Fragkos – George     Germany, Greece    Paradise Papers – Appleby

 

Logothetis – George Michael         Greece, United Kingdom    Paradise Papers – Appleby

 

Georgakis – Christoforos I  Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Gianniotis – Spyridon         Greece          Paradise Papers – Appleby

 

GIOLITIS – Christakis         Cyprus, Greece        Paradise Papers – Appleby

 

Giomelos – Ioannis  Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Giouroukos – Georgios       Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Grant Thornton A.E. Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Haddad – Zouheir    Greece, Lebanon     Paradise Papers – Appleby

 

Halcoussis – Dimos L.        Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Hjigeorgiou – Stylianos      Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Rontiris – Ioannis     Greece, South Africa          Paradise Papers – Appleby

 

Karpouzis – Sotirios  Germany, Greece    Paradise Papers – Appleby

 

Katsaounis – Antonios        Greece, South Africa          Paradise Papers – Appleby

 

Khoury – Said Toufic El       Greece, Lebanon     Paradise Papers – Appleby

 

Kleonakos – Alexia   Greece, United Kingdom    Paradise Papers – Appleby

 

Kohsaka – Masaaki  Greece, Japan         Paradise Papers – Appleby

 

Kougellis – Michael  Australia, Greece     Paradise Papers – Appleby

 

Koutoupes – Nikitas Greece, United States        Paradise Papers – Appleby

 

Krasanakis – Nikolaos Dimitriou    Greece, United States        Paradise Papers – Appleby

 

Leoutseas – Konstantinos   Greece, Monaco      Paradise Papers – Appleby

 

MIN – Chang Cheng 闵长城          China, Greece         Paradise Papers – Appleby

 

Nakhle – Jamal Fayek        Greece, Lebanon     Paradise Papers – Appleby

 

Noureddin – Walid   Greece, Lebanon     Paradise Papers – Appleby

 

Oh – Sae Jung         Greece, South Korea          Paradise Papers – Appleby

 

Pagonas – Christos A          Greece, Monaco      Paradise Papers – Appleby

 

Parry – Jeff    Greece, United States        Paradise Papers – Appleby

 

Parsons – Roger Wentworth         Greece, United Kingdom    Paradise Papers – Appleby

 

Pavlos – Crown Prince        Greece, United Kingdom    Paradise Papers – Appleby

 

Petrakakos – Harilaos Nick Greece, United States        Paradise Papers – Appleby

 

Rigas – John P.        Greece, United States        Paradise Papers – Appleby

 

Sabbagh – Samir Hassib     Greece, Lebanon     Paradise Papers – Appleby

 

Sarkis – Issam         Greece, Mauritius    Paradise Papers – Appleby

 

Shaw – Allan L.        Greece, United States        Paradise Papers – Appleby

 

Shuhaiber – Rashid Salim Mahfouz          Belize, Greece         Paradise Papers – Appleby

 

Stylianou – Demetrios A     Greece, United Kingdom    Paradise Papers – Appleby

 

Tsakos – Nikos         Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Tsamis – Christos     Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Tsantanis – Stamatios        Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Tsitsirakis – Apostolos        Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Tsoukalas – Anthanassios C.         Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Tzoannos – John (Ioannis) Greece, United Kingdom    Paradise Papers – Appleby

 

Vagias – Spyros       Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Valetopoulos – Loucas        Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Veniamis – Lefteris  Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Veniamis – Eleftherios Th.  Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Veniamis – Theodore         Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Vgenopolous – Andreas      Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Vorias – George       Greece, Monaco      Paradise Papers – Appleby

 

Vrionis – Dimitris     Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Xiradakis – Georgios Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Zafiras – Konstantinos        Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Zafiras – Thomas     Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Zeibak – Mahmoud F.         Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Zolotas – Michail S.  Greece, Monaco      Paradise Papers – Appleby

 

NewLead Holdings Ltd.      Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Platika M.D. – Doros Canada, Greece       Paradise Papers – Appleby

 

Potamianos – Andreas        Greece, United States        Paradise Papers – Appleby

 

Angelicoussis Shipping Group Limited     Cayman Islands, Greece    Paradise Papers – Appleby

 

Khoury – Samer Said          Greece, Lebanon     Paradise Papers – Appleby

 

Khoury – Toufic Said          Greece, Lebanon     Paradise Papers – Appleby

 

Metro Exploration Holding Corp.   Greece, Liberia        Paradise Papers – Appleby

 

Nasser – Naim Selim          Greece, United Kingdom    Paradise Papers – Appleby

 

Parsons – Julie and Roger   Greece, United Kingdom    Paradise Papers – Appleby

 

Parsons – Julie         Greece, United Kingdom    Paradise Papers – Appleby

 

Rihan – Leila Fouad Abou   Greece, United Kingdom    Paradise Papers – Appleby

 

S&K Holding S.A.L.  Greece, Lebanon     Paradise Papers – Appleby

 

Sabbagh – Souheil Hassib  Greece, Lebanon     Paradise Papers – Appleby

 

Seanergy Maritime Holdings Corp.          Greece, Marshall Islands    Paradise Papers – Appleby

 

Zepos – Constantine France, Greece        Paradise Papers – Appleby

 

Butters – David        Greece, United States        Paradise Papers – Appleby

 

Mitrakos – Theodore          Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Platsidakis – John    Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Sigalas – Ioannis     Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Spyrandis – Angelos Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Stylianou – Dimitri   Greece          Paradise Papers – Appleby

 

Priovolos – T  Greece, Switzerland Paradise Papers – Appleby

 

Cocolas – George Dimitri    Greece, South Africa          Paradise Papers – Appleby

 

PLOUGHMAN – Dale Greece, United Kingdom    Paradise Papers – Appleby

 

Priovolos – Theophilos Aristidis     Greece, Switzerland Paradise Papers – Appleby

 

Procopiou – Elisavet Germany, Greece    Paradise Papers – Appleby

 

Procopiou – Johanna          Greece, United Kingdom    Paradise Papers – Appleby

 

Procopiou – Marina Kalliopi Greece, United Kingdom    Paradise Papers – Appleby

 

El Bahey Mostafa – Wael Mohamed        Egypt, Greece         Paradise Papers – Appleby

 

Suanes – Maria-Josefina     Greece, Philippines  Paradise Papers – Appleby

 

Androulakis – Emmanouil   Greece, United Kingdom    Paradise Papers – Appleby

 

Arampova – Aelita   Greece, United Kingdom    Paradise Papers – Appleby

 

Attari – Ja’far Nasri Tawfig Greece, Jordan        Paradise Papers – Appleby

 

Awad – Anton Stephan       Canada, Greece       Paradise Papers – Appleby

 

Pagonas – Christos A.         France, Greece, Monaco     Paradise Papers – Appleby

 

Vorias – George       France, Greece, Monaco     Paradise Papers – Appleby

 

Mistakidis – Aristotelis        Greece, Switzerland, United Kingdom     Paradise Papers – Appleby

 

BREIBART – Evan Jay         Bermuda, Greece, United States  Paradise Papers – Appleby

 

Buckner – Frederick H P     Bahamas, Greece, United Kingdom        Paradise Papers – Appleby

 

Buckner – Sandra Diane     Bahamas, Greece, United Kingdom        Paradise Papers – Appleby

 

de Graft-Johnson – Anne Marie     Bermuda, Greece, United Kingdom         Paradise Papers – Appleby

 

Douer – Albert Elis   Colombia, Greece, Panama          Paradise Papers – Appleby

 

Frangou – Angeliki   France, Greece, Monaco     Paradise Papers – Appleby

 

Jallad – Saleh Saade          Greece, Jordan, United States      Paradise Papers – Appleby

 

Kedikoglou – Simeon Ioannis        Greece, Israel, United States       Paradise Papers – Appleby

 

Noureddin – Walid   Greece, Lebanon, Spain     Paradise Papers – Appleby

 

O’Sullivan – Neill Vincent    Greece, United Kingdom, United States  Paradise Papers – Appleby

 

Economou – Anastasios      Germany, Greece, United Kingdom         Paradise Papers – Appleby

 

Khoury-Kawar – Tima’a      Greece, Jordan, Lebanon   Paradise Papers – Appleby

 

Palos – Gregory       France, Greece, Monaco     Paradise Papers – Appleby

 

Allenbury – Georgette        Cyprus, Greece, United Kingdom  Paradise Papers – Appleby

 

Georgopoulos – Constantine Dimitri        Canada, Greece, United Kingdom Paradise Papers – Appleby

 

Nel – Juan     Greece, South Africa          Paradise Papers – Appleby

 

Livanos – Stella Niki Ntolly Germany, Greece, Monaco, Switzerland  Paradise Papers – Appleby

 

Vardinoyannis – Arietta A   Greece, Monaco, United Kingdom Paradise Papers – Appleby

 


Πηγή: aftodioikisi.gr

Κατά το έτος 2017 καταβάλλεται ποσό επτακόσια είκοσι εκατομμύρια (720.000.000) ευρώ για την εφάπαξ παροχή κοινωνικού χαρακτήρα,ως διανομή κοινωνικού μερίσματος προς στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών. Ειδικότερα, ως ευάλωτο νοικοκυριό νοείται το σύνολο των προσώπων που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων ατόμων.

Οι συζητήσεις με τους δανειστές δεν απέδωσαν και τελικά όσα πλήρωσαν πέρυσι περίπου 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ΙΧ τα ίδια θα κληθούν να πληρώσουν και φέτος ως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ήδη πάντως, αρκετοί ιδιοκτήτες ΙΧ ετοιμάζονται να καταθέσουν πινακίδες για να γλιτώσουν τόσο τα τέλη κυκλοφορίας 2018 όσο και τα τεκμήρια του ίδιου έτους.

Αν αλλάξει κάτι φέτος, αυτό θα αφορά 400.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και ενδεχομένως να πληρώσουν χαμηλότερα τέλη κυκλοφορίας.

Στο ΥΠΟΙΚ διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει χρόνος για να γίνουν ριζικές αλλαγές στα τέλη του 2018 και με δεδομένο ότι ο ετήσιος στόχος προβλέπει εισπράξεις 1,1 δισ. ευρώ αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μικρές διορθώσεις που θα αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών και ειδικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2018 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να πληρώσουν τα τέλη εις διπλούν.

Τα ειδοποιητήρια θα αναρτηθούν έως τις 24 Νοεμβρίου.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να εκτυπώσουν από το Taxis τα σχετικά έντυπα.

Εξόφληση γίνεται μέσω τραπεζών, μέσω e-banking ή στα ΕΛΤΑ.

Για την πλειονότητα των κατόχων οχημάτων τα τέλη κυκλοφορίας θα είναι τα εξής:

 

Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά την 1/11/2010

 

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα capital controls μετά και τις νέες αλλαγές

Έναν χρήσιμο οδηγό για τους πελάτες των τραπεζών μετά και την νέα άρση κάποιων περιορισμών στην κίνηση Κεφαλαίων έχει συντάξει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. 

Υπενθυμίζεται πως με τις τελευταίες αλλαγές πλέον επιτρέπεται υπό όρους το άνοιγμα νέου λογαριασμού.

Ακολουθεί ο πλήρης Οδηγός με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων...

1. Τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών;

Η ανάληψη μετρητών από τους συναλλασσόμενους από τραπεζικό κατάστημα ή ΑΤΜ δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως το ποσό των 60 ευρώ ανά καταθέτη, ανά τράπεζα. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς του ημερήσιου ορίου των 60 ευρώ σε επόμενη ημέρα ή ημέρες και πάντως το αργότερο στο τέλος κάθε μήνα, αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου 2017. Δηλαδή, ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως του ποσού των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο με μια ή περισσότερες αναλήψεις τον μήνα.

Επίσης, εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιοριστικών μέτρων οι αναλήψεις μετρητών έως του ποσοστού του 100% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων, σε μετρητά, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

2. Επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών σε ξένο νόμισμα από τραπεζικό κατάστημα;

ΝΑΙ, μέχρι του ημερήσιου ορίου του ισόποσου (με βάση την ισχύουσα ημερήσια συναλλαγματική ισοτιμία) των 60 ευρώ στο ξένο νόμισμα. Και στην περίπτωση αυτή ισχύει η δυνατότητα μεταφοράς του ημερήσιου ορίου σε επόμενη ημέρα και πάντως το αργότερο στο τέλος κάθε μήνα αρχής γενομένης από την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

3. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη χρεωστική μου κάρτα για αναλήψεις μετρητών στο εξωτερικό;

ΝΑΙ, σύμφωνα με το μέγιστο όριο ανάληψης ποσού που ισχύει και εντός Ελλάδος.

4. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική ή προπληρωμένη μου κάρτα για αναλήψεις μετρητών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό;

ΟΧΙ, η συγκεκριμένη συναλλαγή δεν επιτρέπεται.

5. Επιτρέπεται η κατάθεση επιταγής;

ΝΑΙ, επιτρέπεται η κατάθεση τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών αποκλειστικά και μόνο σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού. Πληρωμή επιταγών με μετρητά δεν επιτρέπεται.

6. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορές στην Ελλάδα;

ΝΑΙ. Οι πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά για αγορές αγαθών και υπηρεσιών εντός Ελλάδος, μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα εφόσον οι επιχειρήσεις από τις οποίες γίνεται η αγορά των αγαθών ή υπηρεσιών εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Αντίθετα, εάν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα έχουν εγκαταστήσει τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών (POS) από τράπεζα του εξωτερικού και η εκκαθάριση των συναλλαγών καρτών γίνεται σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα του εξωτερικού, οι πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες που έχουν εκδοθεί από τράπεζες και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργούν στην Ελλάδα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται εκτός εάν δοθεί ειδική προς το σκοπό αυτό άδεια από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών.

7. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την πιστωτική, χρεωστική ή/και προπληρωμένη μου κάρτα για να κάνω αγορές στο εξωτερικό ή από το internet;

ΝΑΙ, εφόσον βρίσκεστε στο εξωτερικό μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας για αγορές αγαθών και υπηρεσιών:

- μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα, και

- εντός του ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ή ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών.

Για αγορές από το internet μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας, μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα, χωρίς περιορισμούς εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα του εξωτερικού, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις κάρτες σας:

- μέχρι το όριο που προβλέπει η σύμβασή σας με την τράπεζα, και

- εντός του ορίου ποσού το οποίο εγκρίνεται για κάθε τράπεζα ξεχωριστά από την Επιτροπή Εγκρίσεως Τραπεζικών Συναλλαγών.

Ωστόσο, δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες οκτώ (8) γενικές κατηγορίες συναλλαγών μέσω internet εφόσον τα ηλεκτρονικά καταστήματα εκκαθαρίζουν τις συναλλαγές καρτών σε λογαριασμό που τηρούν σε τράπεζα του εξωτερικού:

1. Μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό.

2. Αγορά έργων τέχνης και δημοπρασίες.

3. Συναλλαγές με εταιρείες στοιχηματισμού και τυχερά παιχνίδια.

4. Αγορές σε κοσμηματοπωλεία.

5. Γενικοί κωδικοί στους οποίους εντοπίζεται πλειοψηφία συναλλαγών που αφορούν σε πορνογραφικό υλικό.

6. Προσωπικές υπηρεσίες (συνοδοί και ραντεβού).

7. Πληρωμές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

8. Αγορές υπηρεσιών εστίασης.

8. Μπορώ να ανοίξω νέο λογαριασμό;

ΝΑΙ, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, από φυσικό πρόσωπο μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) σε πιστωτικό ίδρυμα, υπό την προϋπόθεση ότι (α) δεν υφίσταται διαθέσιμος λογαριασμός σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα του οποίου είναι δικαιούχος, και (β) κατόπιν υποβολής από τον αιτούντα υπεύθυνης δήλωσης με το ανωτέρω περιεχόμενο.

Επίσης, επιτρέπεται σε εταιρείες που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι.

Επιπλέον, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) αποκλειστικά για τις ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως από τον αρμόδιο φορέα και με την προϋπόθεση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τον αιτούντα ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές μπορούν να διενεργηθούν:

- η πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου,

- η πληρωμή υποχρεώσεων του καταθέτη προς την ίδια τράπεζα, που προκύπτουν από συμβάσεις που είχαν καταρτισθεί προ της 28ης Ιουνίου 2015,

- η καταβολή νέων συντάξεων και νέων προνοιακών επιδομάτων,

- η εκκαθάριση συναλλαγών καρτών από νέες συμβάσεις αποδοχής (acquiring), ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον ο λογαριασμός θα τροφοδοτείται αποκλειστικά με το προϊόν εκκαθάρισης των συναλλαγών με κάρτες. Οι αναλήψεις και μεταφορές ποσών υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς που ισχύουν και για τους λοιπούς λογαριασμούς,

- η εξυπηρέτηση νομικών προσώπων, όπως και ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, που δεν διαθέτουν λογαριασμό εξυπηρέτησης της δραστηριότητάς τους σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών αγροτών υπό την έννοια του ν. 3874/2010,

- η εξυπηρέτηση νεοφυών εταιρειών (startups) που συμμετέχουν σε προγράμματα στήριξης της νέας επιχειρηματικότητας,

- η κατάθεση μετρητών ως εξασφάλιση (cash collateral) εγγυητικής επιστολής, ενέγγυας πίστωσης ή δανείου στην ίδια τράπεζα,

- το άνοιγμα λογαριασμού υπέρ τρίτου με σκοπό είτε τη συμμόρφωση προς επιταγή για εκτέλεση χρηματικής απαίτησης, βάσει διαταγής πληρωμής, δικαστικής απόφασης ή άλλου εκτελεστού τίτλου είτε την εξόφληση απαίτησης, για την οποία έχει επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας τρίτου, υπέρ του δικαιούχου της απαίτησης, εκτός εάν αυτός έχει δηλώσει καταθετικό λογαριασμό με οποιαδήποτε διαδικαστική πράξη,

- η πίστωση ποσών από την αλλοδαπή σε ευρώ ή ξένο νόμισμα, ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα,

- η μεταφορά του λογαριασμού διαχείρισης μισθοδοσίας ενός εργοδότη από μια τράπεζα σε άλλη, στην οποία αυτός ήδη τηρεί λογαριασμό, και το, συνεπεία της μεταφοράς αυτής, άνοιγμα λογαριασμών μισθοδοσίας των εργαζόμενων στην τελευταία τράπεζα. Επίσης, επιτρέπεται από εργαζόμενο το άνοιγμα λογαριασμού μισθοδοσίας σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εκτός αυτού στο οποίο ήδη τηρεί λογαριασμό, εφόσον ο νέος εργοδότης του καταβάλλει τη μισθοδοσία σε διαφορετικό πιστωτικό ίδρυμα από αυτό στο οποίο τηρεί λογαριασμό ο εργαζόμενος. Οι εργαζόμενοι στις περιπτώσεις αυτές θα έχουν δικαίωμα ανάληψης μετρητών από τη μια από τις δυο τράπεζες, εκτός εάν κωδικοί πελάτη (Customer ID) προϋπήρχαν και στις δυο τράπεζες. Ο καθορισμός της τράπεζας, από την οποία ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα ανάληψης μετρητών, βάσει του κωδικού πελάτη (Customer ID), γίνεται με υπεύθυνη δήλωσή του, η οποία κατατίθεται και στις δύο τράπεζες.

- το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως με δικαιούχο οπλίτη που καλείται να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης, εφόσον δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά του. Για το άνοιγμα του λογαριασμού, εκτός των άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, προσκομίζεται το σχετικό έγγραφο της Στρατολογίας από το οποίο προκύπτει ότι ο δικαιούχος καλείται να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία,

- το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όψεως, για το σκοπό της διενέργειας εράνων, στο όνομα και υπέρ συγκεκριμένων φυσικών προσώπων που πάσχουν από ανίατες ασθένειες ή για τη διενέργεια εράνων γενικού φιλανθρωπικού σκοπού ή εκτέλεσης έργου κοινής ωφελείας. Για το άνοιγμα των λογαριασμών αυτών προσκομίζεται, κατά περίπτωση, η σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας ή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

- το άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού χωρίς δικαίωμα ανάληψης από φυσικό πρόσωπο για την εξυπηρέτηση ρυθμίσεων οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στο Ελληνικό Δημόσιο,

- το άνοιγμα λογαριασμού από φορείς κοινωνικής ασφάλισης αποκλειστικά για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών οφειλών,

- το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως ή η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό, σε πρόσωπα που φέρουν την ιδιότητα του φοιτητή ή σπουδαστή, εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός από τον μέχρι τώρα τόπο μόνιμης κατοικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός στο όνομά τους με την ιδιότητα του δικαιούχου ή συνδικαιούχου. Για την πιστοποίηση της φοιτητικής και σπουδαστικής ιδιότητας, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Κολλέγιο, Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ή σχολή επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας. Ομοίως, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως σε φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών−σπουδαστών ERASMUS και η ύπαρξη λογαριασμού αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης, εφόσον δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος λογαριασμός του οποίου είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι. Για την πιστοποίηση της συμμετοχής των προαναφερόμενων φοιτητών ή σπουδαστών στα εν λόγω προγράμματα απαιτείται η σχετική βεβαίωση της σχολής φοίτησης,

- το άνοιγμα αποκλειστικά και μόνον ενός λογαριασμού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης μετρητών, για την εξυπηρέτηση δανείου που έχει ληφθεί πριν ή μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας από την τράπεζα στην οποία ανοίγεται ο λογαριασμός, ακόμη και σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού σε άλλη τράπεζα,

- το άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών υπέρ Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π/ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την κατάθεση εμβασμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιχορηγήσεων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,

- η καταβολή παροχών υγείας και επιδοτήσεων από δημόσιους φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός θα τροφοδοτείται μόνο από το φορέα που παρείχε την έγγραφη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα ανοίγματος λογαριασμού στη συγκεκριμένη τράπεζα,

- το άνοιγμα λογαριασμού σε συνταξιούχους που είναι κάτοικοι εξωτερικού, για την καταβολή της σύνταξής τους στην Ελλάδα,

- το άνοιγμα λογαριασμού από φυσικά πρόσωπα προκειμένου να κατατεθεί σε αυτόν το τίμημα ωρίμανσης από ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον δεν τηρούν ήδη λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα,

- το άνοιγμα ειδικού, χωρίς δικαίωμα ανάληψης, ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού των υπαλλήλων ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 13 και 15 του άρθρου 959Α του Κ.Πολ.Δ.. Από τον λογαριασμό αυτόν δεν επιτρέπεται εκτέλεση μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό, εκτός των περιπτώσεων υποχρέωσης επιστροφής της εγγύησης των υποψηφίων πλειοδοτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της αρ. 41756 οικ/26.5.2017 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄1884), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εγγύηση προήλθε με μεταφορά κεφαλαίων από το εξωτερικό, και

- κάθε άλλη περίπτωση, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

9. Μπορώ να προσθέσω συνδικαιούχο σε υφιστάμενο καταθετικό λογαριασμό μου;

ΝΑΙ, επιτρέπεται η προσθήκη συνδικαιούχου σε λογαριασμό, από φυσικό πρόσωπο μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) σε πιστωτικό ίδρυμα, υπό την προϋπόθεση ότι (α) δεν υφίσταται διαθέσιμος λογαριασμός σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα του οποίου είναι δικαιούχος, και (β) κατόπιν υποβολής από τον αιτούντα υπεύθυνης δήλωσης με το ανωτέρω περιεχόμενο.

10. Μπορώ να εξοφλήσω πρόωρα το δάνειό μου;

ΝΑΙ, η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα επιτρέπεται.

11. Μπορώ να ζητήσω την πρόωρη λήξη της προθεσμιακής μου κατάθεσης;

ΝΑΙ, η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων επιτρέπεται.

12. Είμαι επιχείρηση που επιθυμεί να αρχίσει να δέχεται συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες. Μπορώ να το κάνω;

ΝΑΙ, εφόσον καταρτίσετε σύμβαση με τράπεζα, ίδρυμα πληρωμών ή/και ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος που λειτουργεί στην Ελλάδα. Σε αυτήν την περίπτωση, επιτρέπεται το άνοιγμα νέου λογαριασμού για την εκκαθάριση συναλλαγών καρτών με βάση τη νέα αυτή σύμβαση.

Αντίθετα, δεν επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, εφόσον η εκκαθάρισή τους πραγματοποιείται με πίστωση λογαριασμού του εμπόρου, ο οποίος τηρείται σε τράπεζα, ίδρυμα πληρωμών ή/και ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος εκτός Ελλάδος.

13. Είμαι επιχείρηση που δέχεται συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες. Πότε θα πιστώνεται ο λογαριασμός μου;

Η εκκαθάριση των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, ελληνικών και ξένων, θα γίνεται με πίστωση του λογαριασμού της επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική σύμβασή σας.

14. Μπορώ ως επιχείρηση που έχει τοποθετήσει POS να αρνηθώ συναλλαγές με κάρτες;

ΟΧΙ, διότι στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι όποιος αρνείται την πληρωμή με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες τιμωρείται, με βαρύτατα πρόστιμα ή/και φυλάκιση, κατά τις διατάξεις:

- των άρθρων 288 παρ. 1 και 452 του Ποινικού Κώδικα,

- του άρθρου 13α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191),

- του άρθρου 18 α ν. 146/1914 (Α΄ 21), και

- του άρθρου 19 ν. 4177/2013 (Α΄ 173), όπως ισχύουν.

15. Οι πιστωτικές, χρεωστικές ή/και προπληρωμένες κάρτες αλλοδαπών τραπεζών χρησιμοποιούνται κανονικά;

Πιστωτικές, χρεωστικές ή/και προπληρωμένες κάρτες αλλοδαπών τραπεζών εφόσον έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό χρησιμοποιούνται τόσο για αγορές αγαθών και υπηρεσιών όσο και για αναλήψεις μετρητών χωρίς περιορισμούς, εντός των ορίων της σύμβασής σας με την εκδότρια τράπεζα.

16. Μπορούν να γίνονται μεταφορές κεφαλαίων από το εξωτερικό;

ΝΑΙ. Η μεταφορά κεφαλαίων από λογαριασμούς που τηρούνται σε αλλοδαπή τράπεζα σε λογαριασμό που τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα επιτρέπονται.

17. Επιτρέπεται η μεταφορά μετρητών εκτός Ελλάδος;

Επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των ευρώ δύο χιλιάδων (2.000) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό. Από τον περιορισμό των 2.000 ευρώ εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Επίσης, εξαιρούνται από τον περιορισμό και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των ναυτιλιακών εταιρειών για τις ανάγκες του πλοίου («cash-to master») έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ημερησίως ως ανώτατο όριο, με την προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Τα δικαιολογητικά αυτά θα οριστούν με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

18. Οι μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό επιτρέπονται;

ΟΧΙ, εκτός αν εντάσσονται στις εξαιρέσεις που επεξεργάζονται σε καθημερινή βάση (α) οι Ειδικές Υποεπιτροπές των τραπεζών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση αριθμ. 6/29.7.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2359 και (β) η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύει. Επίσης επιτρέπονται, χωρίς να απαιτείται έγκριση από τις Ειδικές Υποεπιτροπές των τραπεζών ή την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών:

- η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τράπεζες έως του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό μήνα, μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα και αποδέχονται καταθέσεις, το οποίο έχει οριστεί και κατανεμηθεί ανά τράπεζα με την Απόφαση αριθμ. 18/24.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1940) της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών,

- συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ η καθεμία, ανά ημέρα, ανά πελάτη, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλη τράπεζα. Οι εν λόγω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών, με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε τράπεζα,

- συναλλαγές φυσικών προσώπων που επιβάλλονται από σοβαρούς λόγους υγείας ή εξαιρετικούς κοινωνικούς λόγους και αφορούν εκτέλεση πληρωμών προς το εξωτερικό ή ανάληψη μετρητών, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα, από τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων και με μηνιαίο όριο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο (με μία ή περισσότερες συναλλαγές) στο σύνολο των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. Τα προαναφερόμενα αιτήματα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα προαναφερόμενα φυσικά πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλη τράπεζα.

Οι ως άνω επιτρεπόμενες συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών.

19. Τι γίνεται με τις συναλλαγές πληρωμών για εμπορικούς σκοπούς στο εξωτερικό (πληρωμή εισαγωγών);

Για την ισχύουσα, από 5 Αυγούστου 2016, διαδικασία υποβολής και έγκρισης αιτημάτων μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό από νομικά πρόσωπα και επιτηδευματίες στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων βλέπε αναλυτικά την Απόφαση υπ' αριθμ. 6/27.7.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2359) της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

20. Πώς γίνεται η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων;

Η πληρωμή νοσηλίων και ιατρικών εξόδων γίνεται χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή, και

- μεταφορά του σχετικού χρηματικού ποσού κάλυψης νοσηλίων και ιατρικών εξόδων με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του νοσηλευτικού ιδρύματος και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου.

Επίσης, επιτρέπεται η ανάληψη από τραπεζικό λογαριασμό και η μεταφορά στο εξωτερικό μετρητών μέγιστου εφάπαξ ποσού δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ ή του ισόποσου αυτού σε ξένο νόμισμα για ένα συνοδό προσώπου που μεταβαίνει στο εξωτερικό για νοσηλεία, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης τεκμηρίωσης του σκοπού της μετάβασης.

21. Πώς γίνεται η πληρωμή διδάκτρων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού;

Η πληρωμή διδάκτρων γίνεται χωρίς τον περιορισμό έγκρισης από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα μέσω της οποίας διενεργείται η συναλλαγή, και

- μεταφορά του σχετικού χρηματικού ποσού με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του εκπαιδευτικού ιδρύματος και όχι σε λογαριασμό του ίδιου του δικαιούχου.

Επίσης, επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ή του ισόποσου αυτού σε ξένο νόμισμα, ανά ημερολογιακό τρίμηνο, συνολικά, για έξοδα διαμονής και διαβίωσης φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Η πληρωμή συντελείται, υποχρεωτικά, σε λογαριασμό, που τηρείται στο εξωτερικό, με δικαιούχο το φοιτητή.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω ποσά πιστώνονται απευθείας σε λογαριασμούς φοιτητικής εστίας ή εκμισθωτή κατοικίας φοιτητή, με την προσκόμιση μισθωτήριου συμβολαίου ή άλλων σχετικών δικαιολογητικών, τότε επιτρέπεται η μεταφορά μέγιστου ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000) ή του ισόποσου αυτού σε ξένο νόμισμα ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

22. Ποσά που πιστώνονται στον τραπεζικό μου λογαριασμό από το εξωτερικό μπορούν να μεταφερθούν εκ νέου στο εξωτερικό;

ΝΑΙ, στο σύνολό τους. Επίσης, επιτρέπεται η πραγματοποίηση ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 100% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά την 1/12/2017, μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε υφιστάμενους λογαριασμούς, που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Για χρηματικά ποσά τα οποία μεταφέρονται από την αλλοδαπή έως και την 30/11/2017 με μεταφορά πίστωσης, η ανάληψη σε μετρητά μπορεί να γίνεται έως του ποσοστού 50%. Ειδικά οι ναυτιλιακές εταιρείες που αναφέρονται στους νόμους 27/1975, 959/1979 και στο Ν.δ. 2687/1953, μπορούν να πραγματοποιούν και αναλήψεις μετρητών έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ημερησίως.

Η σχετική τεκμηρίωση της συναλλαγής εισροής κεφαλαίων από το εξωτερικό και της εκ νέου εκροής αυτών στο εξωτερικό, θα είναι ευθύνη της τράπεζας και πρέπει να είναι πλήρης.

Επιτρέπεται επίσης, η μεταφορά κεφαλαίων εκτός Ελλάδος από ίδρυμα για αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, όπως ισχύει, του εξωτερικού, εφόσον:

- ο τραπεζικός λογαριασμός του δικαιούχου, από τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά, ή

- ο λογαριασμός πελατείας που τηρεί ο παρέχων τις επενδυτικές υπηρεσίες σε ίδρυμα από τον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά για λογαριασμό του δικαιούχου,

έχει πιστωθεί μετά την έναρξη της τραπεζικής αργίας της 28ης Ιουνίου 2015 με κεφάλαια που προέρχονται από έμβασμα εξωτερικού, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων μεταφοράς πιστώσεως λόγω πωλήσεως, εξαγοράς ή εξόφλησης χρηματοπιστωτικών μέσων του εξωτερικού ή εισπράξεως χρηματικών διανομών που σχετίζονται με τα ως άνω χρηματοπιστωτικά μέσα. Στις παραπάνω περιπτώσεις που επιτρέπεται η μεταφορά κεφαλαίων εκτός Ελλάδος, επιτρέπεται η μεταφορά των σχετικών κεφαλαίων και για την απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Ν. 4099/2012.

23. Επιτρέπεται η καταβολή χρηματικής απαίτησης κατασχεθείσας εις χείρας τράπεζας σε μετρητά;

ΟΧΙ, σε περίπτωση κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης εις χείρας τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως τρίτου, το ποσό είτε καταβάλλεται με έκδοση επιταγής είτε πιστώνεται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό του κατασχόντος που τηρείται στην ίδια ή σε άλλη τράπεζα.

24. Επιτρέπεται η πληρωμή βάσει εγγυητικών επιστολών;

ΝΑΙ, εφόσον το χρηματικό ποσό της πληρωμής κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό.

25. Επιτρέπεται η χορήγηση νέων χρηματοδοτήσεων;

ΝΑΙ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία και την επιχειρηματική πολιτική της τράπεζας.

26. Επιτρέπεται η αποπληρωμή / εξόφληση ανοιχτών δανείων και ορίων;

ΝΑΙ, επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής σύμβασής σας με την τράπεζά σας.

27. Πληρωμές μισθοδοσίας στο εξωτερικό για εργαζόμενους επιτρέπονται;

ΟΧΙ, εφόσον ο λογαριασμός που χρεώνεται για την πληρωμή μισθοδοσίας τηρείται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και οι λογαριασμοί που πιστώνονται τηρούνται σε τράπεζες του εξωτερικού. Από τον περιορισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι σε διπλωματικές αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, οι εργαζόμενοι σε διπλωματικές αποστολές, μόνιμες αντιπροσωπείες ή άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό, οι οποίοι τηρούν λογαριασμούς μισθοδοσίας σε τράπεζα που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα, επιτρέπεται να μεταφέρουν το ισόποσο της μισθοδοσίας τους σε λογαριασμό τους στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας εγγράφως την ιδιότητά τους.

28. Πληρωμές συντάξεων στο εξωτερικό για συνταξιούχους επιτρέπονται;

ΝΑΙ, επιτρέπονται οι πληρωμές συντάξεων και προνοιακών επιδομάτων πάσης φύσεως στο εξωτερικό από φορείς κοινωνικής ασφάλισης που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, με πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε τράπεζα που εδρεύει και λειτουργεί εκτός Ελλάδος, στις εξής περιπτώσεις: (α) αν πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας, η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 ΠΝΠ (Α' 65), ο δικαιούχος της σύνταξης ή του προνοιακού επιδόματος λάμβανε με τον ανωτέρω τρόπο τη σύνταξή του ή το προνοιακό επίδομα ή αν είχε αποδεδειγμένα υποβάλει έως τότε τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή τους, καθώς και (β) αν του απονέμεται για πρώτη φορά σύνταξη μετά τις 22/07/2016 εφόσον στην τελευταία περίπτωση ο δικαιούχος αποδεικνύει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία.

29. Ανάληψη μετρητών από τα μέλη των διπλωματικών αποστολών και των έμμισθων προξενικών αρχών επιτρέπονται;

Επιτρέπεται η χωρίς περιορισμό ποσού ανάληψη μετρητών, καθώς και η αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό, έως του ποσού των 5.000 ευρώ μηνιαίως από έναν, ανά δικαιούχο, τραπεζικό λογαριασμό από τα μέλη των διπλωματικών αποστολών και των έμμισθων προξενικών αρχών, καθώς και από τους υπαλλήλους των αναφερόμενων στην παρ. 16 του άρθρου πρώτου της από 18/7/2015 ΠΝΠ διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, οι οποίοι εξομοιώνονται με τα μέλη των διπλωματικών αποστολών, κατόπιν επίδειξης της ειδικής ταυτότητας που τους εκδίδει το Υπουργείο Εξωτερικών.

30. Μπορώ να ενεργοποιήσω αδρανή λογαριασμό;

Ναι, αφού από 14 Νοεμβρίου 2017 έπαψε να ισχύει η αναστολή της προθεσμίας των άρθρων 7 και 8 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103).

 

Πηγή: newmoney.gr

 

 

Περισσότερα Άρθρα...

Τελευταίες ειδήσεις