ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ( ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΤΩΝ ) ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Δ.Βόλβης
Γραμματοσειρά
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

                                                                                                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Βόλβης σας ενημερώνει ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για λουτροθεραπείες για ηλικιωμένα άτομα (άνω των εξήντα ετών) και ενήλικα άτομα με αναπηρίες για το έτος 2017.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση στα κατά τόπους δημοτικά - κοινοτικά καταστήματα όπως αναφέρονται παρακάτω

Δημοτικό κατάστημα Σταυρός τηλ επικοινωνίας 6972630153

Δημοτικό κατάστημα Ασπροβάλτας: τηλ επικοινωνίας 6972630153

Δημοτικό κατάστημα Ν. Μαδύτου: τηλ επικοινωνίας 2397330100

Δημοτικό κατάστημα Ν. Απολλωνίας: 2.393.330.001000000-2.393.330.010000000 εκατομμύρια

Δημοτικό Κατάστημα Αρέθουσας: 2395330000

Δημοτικό κατάστημα Προφήτη: 2393330114

Κοινοτικό κατάστημα Απολλωνίας: 2393051000

ΚΕΠ Φιλαδελφείου: 2395091262.

Tα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω

 

Αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά, εκτός των άλλων, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας σταθερό και κινητό, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, λόγω χαμηλών εισοδημάτων, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας σε ισχύ.

Φωτοαντίγραφο απόφασης πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή σε περίπτωση που η σχετική βεβαίωση έχει λήξει και εκκρεμεί η εκ νέου πιστοποίηση της αναπηρίας, φωτοαντίγραφο της αίτησης για επανεξέταση από την αρμόδια επιτροπή.

Ιατρική γνωμάτευση ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας (ορθοπεδικού για ορθοπεδικές παθήσεις, ρευματολόγου για ρευματολογικές παθήσεις, δερματολόγου για δερματοπάθειες κ.τ.λ.) κρατικού ή στρατιωτικού νοσοκομείου ή πανεπιστημιακής κλινικής ή ιατρού του Π.Ε.Δ.Υ. ή συμβεβλημένου με το Π.Ε.Δ.Υ. ιατρού στην οποία θα αναγράφεται αναλυτικά η πάθηση του δικαιούχου και θα αιτιολογείται η αναγκαιότητα υποβολής σε λουτροθεραπεία.

Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι για το τρέχον έτος δεν έχει λάβει μέρος στο πρόγραμμα αυτό ή σε αντίστοιχου άλλου φορέα.

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (ότι είναι μόνιμοι δημότες του Δήμου Βόλβης).

Στις αιτήσεις να αναγράφεται η χρονική περίοδος (Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος)

 

Σας επισημαίνουμε ότι προτεραιότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι είναι αποδεδειγμένα οικονομικά αδύνατοι βάση του εκκαθαριστικού σημειώματος, είναι μόνοι λόγω έλλειψης άλλης οικογένειας, χηρείας, κλπ. και δεν έχουν λάβει μέρος σε αντίστοιχο πρόγραμμα άλλου φορέα κατά το τρέχον διάστημα λειτουργίας του προγράμματος.

 

Επίσης σας ενημερώνουμε πως η τελική συμμετοχή δεν είναι βέβαιη εξαιτίας του συγκεκριμένου αριθμού θέσεων στο πρόγραμμα, που θα διανεμηθούν σε κάθε Δήμο μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου.

 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει από 27/06/2017 έως 14/07/2017.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Κ.Π.Α.Π

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΟΪΤΣΑΣ

 

ΠΗΓΗ: dimosvolvis.gr

Τελευταίες ειδήσεις