ΣΤΑΥΡΟΣ: Έκτακτη διακοπή υδροδότησης 9/7/2021

Δ.Βόλβης
Γραμματοσειρά
Έκτακτη διακοπή υδροδότησης στο κέντρο του Σταυρού και ανατολικά λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό πλήρωσης της δεξαμενής. 
Εκτίμηση αποκατάστασης 3 ώρες

Τελευταίες ειδήσεις