Δρομολόγια για Σταυρό/Ασπροβάλτα και Ζαγκλιβέρι από 17/3/2020

Δ.Βόλβης
Γραμματοσειρά

ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 16/3/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ/ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 17/3/2020

Σας γνωρίζουμε, ότι, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, ορθού προγραμματισμού απολυμάνσεων και προστασίας της υγεία των εργαζομένων της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε., εκτελούμε τον αριθμό των εκτελούμενων δρομολογίων στις υπεραστικές γραμμές Σταυρού/Ασπροβάλτας και Ζαγκλιβερίου, από την Τρίτη 17/3/2020 και μέχρι νεωτέρας, ως εξής:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ

ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

07.30

05.30

12.00 μέσω οικισμών

09.45 Κ.Υ.ΜΑΔΥΤΟΥ

15.00

14.30

18.30

18.00 (ΚΥΡΙΑΚΗ 17.30)

21.00

21.00 μέσω οικισμών

Για Ολυμπιάδα, οι επιβάτες θα ξεκινούν 12.00 από Θεσσαλονίκη, μετεπιβίβαση στο Σταυρό 14.00 και από Ολυμπιάδα προς Θεσσαλονίκη, θα ξεκινούν 14.15 και θα κάνουν μετεπιβίβαση στο Σταυρό 14.45.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

07.00

06.00

14.30

09.00

20.30

16.30

 

Τελευταίες ειδήσεις