32 εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης συμμετείχαν στην άσκηση «Βόλβη 2020»

Δ.Βόλβης
Γραμματοσειρά
Σκοπός της άσκησης ήταν η χαρτογράφηση της λίμνης, ο εντοπισμός σημείων πρόσβασης, η παρατήρηση δύσβατων σημείων, η καταγραφή επιφανειακών ρευμάτων, καθώς και η δοκιμή σημείων παρατήρησης.

Τελευταίες ειδήσεις