Δήμος Βόλβης: Διακοπή μαθημάτων σε Σχολικές Μονάδες λόγω έξαρσης φαινομένων ιώσεων εποχικής γρίπης

Δ.Βόλβης
Γραμματοσειρά
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Λόγω των υψηλών ποσοστών απουσιών των μαθητών, εξαιτίας πολλών κρουσμάτων ιώσεων, με απόφαση του Δημάρχου Βόλβης κ. Διαμαντή Λιάμα  κλειστά θα παραμείνουν για 2 ημέρες -αύριο Τετάρτη 29 και μεθαύριο Πέμπτη 30 Ιανουαρίου- το Δημοτικό Σχολείο Προφήτη - Εγνατίας και το Νηπιαγωγείο Προφήτη, καθώς Έχοντας υπόψη :

 

  • Τις διατάξεις τον άρθρον 58 τον Ν. 3852/2010
  • Το άρθρο 94 παρ. 4 αριθμ. 27 τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Ιτ.Α'/7.6.2011) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο προστέθηκε στους Δήμους η αρμοδιότητα για «διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του οικείον Δήμου».
  • Την αριθμ. 61 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με αριθμό πρωτοκόλλου 74.894/30­12-2010 που αφορά «Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους Δήμους από 1ης Ιανουαρίου 2011 του «Προγράμματος Καλλικράτης».
  • Το γεγονός ότι στις Σχολικές Μονάδες της Κοινότητας Προφήτη επικρατεί έξαρση φαινομένων ιώσεων εποχικής γρίπης σε μαθητές και διδακτικό προσωπικό με κίνδυνο εξάπλωσης.

Αποφασίζουμε

Την διακοπή των μαθημάτων λόγω έξαρσης φαινομένων ιώσεων εποχικής γρίπης για δύο (2) ημέρες και συγκεκριμένα για την Τετάρτη 29 και για την Πέμπτη
3 Ιανουαρίου 2020 στις παρακάτω Σχολικές Μονάδες τον Δήμου Βόλβης :

  • Δημοτικό Σχολείο Προφήτη - Εγνατίας
  • Νηπιαγωγείο Προφήτη

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί άμεσα στους Διευθυντές των ανωτέρω Σχολείων, στους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών, στον Εντεταλμένο Σύμβουλο για Θέματα Παιδείας και στον κατά τόπο αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Τελευταίες ειδήσεις