Προσλήψεις εργατών γενικών καθηκόντων στον δήμο Βόλβης

Δ.Βόλβης
Γραμματοσειρά

Την πρόσληψη 12 εργατών γενικών καθηκόντων προωθεί ο δήμος Βόλβης .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 28 Ιουνίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε τι έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη. 

Τελευταίες ειδήσεις