ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δ.Βόλβης
Γραμματοσειρά
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. και όμοιες άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας καλούμε να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα (στο Σταυρό) την 30η του μηνός Μαϊου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00, κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Τροποποίηση τεχνικού δελτίου πράξης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βόλβης.
  2. Έκδοση ψηφίσματος ενάντια του κλεισίματος του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας Δ.Κ. Σταυρού
  3. Πλήρωση 7 θέσεων  για την  στελέχωση προγράμματος ΄΄ Βοήθεια στο σπίτι ΄΄

*Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα για άμεση προώθηση δημοτικών θεμάτων (υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων κ.λ.π  - άρθρο 65 παρ. 5 Ν. 3852/2010  όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τελευταίες ειδήσεις