Ξενάγηση 1ου Γυμνασίου Λειβαδιάς σε μνημεία του δήμου Βόλβης

Δ.Βόλβης
Γραμματοσειρά
Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι εντυπώσεις των μαθητών της Β' και Γ' Γυμνασίου του 1ου Γυμνασίου Λειβαδιάς
ήταν εξαιρετικές και το ενδιαφέρον τους παρέμεινε αμείωτο καθ' όλη την διάρκεια της ξενάγησης.

Τελευταίες ειδήσεις