Η ΕΕ εξετάζει τους δορυφόρους για να ελέγξει τις γεωργικές πληρωμές

Αγροτικά
Γραμματοσειρά
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέους κανόνες την Παρασκευή, οι οποίες για πρώτη φορά επιτρέπουν ρητά τη χρήση μιας σειράς σύγχρονων τεχνολογιών κατά τη διενέργεια ελέγχων για πληρωμές της ΚΓΠ, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών δεδομένων.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν τη δυνατότητα πλήρους αντικατάστασης των φυσικών ελέγχων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με ένα σύστημα αυτοματοποιημένων ελέγχων που βασίζεται στην ανάλυση δεδομένων γεωσκόπησης.

Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ στις 22 Μαΐου 2018, θα επιτρέψουν τη χρήση δεδομένων από τους δορυφόρους Copernicus Sentinel της ΕΕ και άλλα δεδομένα γεωσκόπησης ως αποδεικτικά στοιχεία κατά τον έλεγχο της τήρησης των απαιτήσεων της ΚΓΠ από τους γεωργούς.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΚΓΠ, τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να διενεργούν έναν αριθμό ελέγχων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, το οποίο διασφαλίζει ότι οι πληρωμές που καταβάλλονται στους αγρότες από τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ γίνονται σωστά.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη που το επιθυμούν να αντικαταστήσουν ή να συμπληρώσουν επιτόπιους ελέγχους με αυτοματοποιημένους και λιγότερο επαχθείς ελέγχους.

Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, θα μειωθεί σημαντικά ο χρόνος που αφιερώνουν οι γεωργοί επιθεωρητές στον τομέα και οι αγρότες θα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τις συνέργειες με άλλες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η παρακολούθηση των καλλιεργειών και η πρόβλεψη των αποδόσεων, προκειμένου να διαχειριστούν καλύτερα τις εκμεταλλεύσεις τους.

Η γραφειοκρατία μπορεί επίσης να μειωθεί μέσω της βελτιωμένης αυτοματοποίησης της εγγραφής δραστηριότητας. Περαιτέρω μέτρα για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής και της εφαρμογής της για τους αγρότες και τις διοικήσεις θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο των προτάσεων για τη μελλοντική ΚΓΠ.

agrocapital.gr

Τελευταίες ειδήσεις