Δημοτικές εκλογές :Κατανομή Εδρών ανα Δ.Ε. στο δήμο Βόλβης

Uncategorised
Γραμματοσειρά

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας οι πίνακες με την κατανομή όλων των εδρών των νέων Δημοτικών Συμβουλίων των 38 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως προέκυψαν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 
Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί την κατανομή στον δήμο Βόλβης