Έρχεται ρύθμιση 100 δόσεων για οφειλές σε δήμους - Τι προβλέπει η ρύθμιση (Δείτε αναλυτικά )

Uncategorised
Γραμματοσειρά

Ιδιαίτερα ευνοϊκή διάταξη για τη στήριξη των ταμείων των δήμων αλλά και τη διευκόλυνση των οφειλετών τους, μέσω τμηματικής ρύθμισης για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών τους μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις με παράλληλη διαγραφή τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων (μερική έως πλήρη) ενέταξε το υπουργείο Εσωτερικών σε πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε για ψήφιση στη Βουλή.

Χρήση της ρύθμισης του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα έχει διάρκεια ισχύος τους 4 μήνες μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου από τη Βουλή, θα μπορούν να κάνουν χιλιάδες ληξιπρόθεσμοι οφειλέτες με χρέη σε δήμους και δημοτικές τους επιχειρήσεις (τέλη, φόρους, κλήσεις δημοτικής αστυνομίας, πρόστιμα, μισθώματα κλπ) τα οποία, σημειωτέον, έχουν μεταβιβαστεί στη δικαιοδοσία της εφορίας.

Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα, από τη μία στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν οικονομικές υποχρεώσεις που χρονίζουν και από την άλλη στους ΟΤΑ και στα νομικά τους πρόσωπα, να αυξήσουν σημαντικά τα έσοδά τους.

Μάλιστα, όσοι οφειλέτες υπαχθούν στη ρύθμιση και καταβάλουν την πρώτη δόση αναστέλλονται για αυτούς τυχόν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που έχουν ληφθεί σε βάρος τους αποκλειστικά για χρέη σε δήμους ή η συνέχιση τυχόν διαδικασίας που έχει ξεκινήσει εναντίον τους και αφορά μέτρα κατάσχεσης κατά της κινητής η ακίνητης περιουσίας τους.

Εάν τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης περιλαμβάνουν οφειλές σε χέρια τρίτων η άρση της αναστολής των μέτρων γίνεται με την εξόφληση του 25% της οφειλής που υπήχθη στη ρύθμιση.

Η ρύθμιση αφορά χρέη που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ και μετά από αίτηση του οφειλέτη προς τον δήμο.

Οι δόσεις θα είναι μηνιαίες και ισόποσες εκτός από την τελευταία που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ.

Τι γλιτώνουν σε τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση

Αναλόγως του τρόπου εξόφλησης των οφειλών παρέχονται διευκολύνσεις, όπως η πλήρης ή μερική διαγραφή των προσαυξήσεων, εκπρόθεσμων τόκων ή προστίμων. Εάν η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Η απαλλαγή από τις προσαυξήσεις μειώνεται όσο αυξάνονται οι δόσεις και συγκεκριμένα: Από δύο έως 24 δόσεις απαλλαγή κατά 80%, από 25 έως 48 δόσεις απαλλαγή κατά 70%, από 49 έως 72 δόσεις απαλλαγή κατά 60% και από 73 έως 100 δόσεις απαλλαγή κατά 50%.

Ανάλογα με την πορεία και το ποσοστό εξόφλησης των οφειλών οι δήμοι θα δίνουν εντολή στις εφορίες για χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας σε όσους υπήχθησαν στη ρύθμιση. Ειδικότερα, η χορήγηση της φορολογικής ενημερότητας θα γίνεται από την εφορία όταν:

- Ο οφειλέτης εξοφλήσει το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής η οποία δεν θα ξεπερνά τα 5.000 ευρώ.

- Όταν ο οφειλέτης εξοφλήσει το 10% για οφειλές του από 5.001-10.000 ευρώ

- Όταν ο οφειλέτης εξοφλήσει το 20% για ληξιπρόθεσμα χρέη από 10.001 ευρώ και άνω.

Πηγή: newpost